Bara tre av tio städföretag kommer att använda sig av korttidspermitteringar under coronakrisen. Samtidigt minskar hälften av städ- och serviceföretagen på personalstyrkan. Det visar en enkätundersökning till företagen som gjorts av Almega Serviceföretagen.

Uppsägning istället för permittering

Anledningen till att så få företag väljer att korttidspermittera är enligt undersökningen att företagen istället säger upp personal, gör sig av med timanställda och tycker är systemet med permitteringar är för krångligt.

– Att hälften av städ- och serviceföretagen redan tvingats dra ner på personal är inte konstigt. De fasta kostnaderna för företagen är höga samtidigt som intäkterna faller, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen, i ett pressmeddelande.

Om enkäten

Enkäten har skickats till 1 100 av Almega Serviceföretagens medlemsföretag. Den besvarades mellan den 2 och den 6 april 2020 av 343 medlemsföretag. Det motsvarar en svarsfrekvens på 32 procent. 

Minskade intäkter för 8 av 10

Enligt Almega har 80 procent av städ- och serviceföretagen fått minskade intäkter på grund av coronakrisen. Bara vart femte företag har inte tappat några intäkter. Sex av tio företag uppger att risken för brist på likviditet har ökat, det vill säga företagens möjlighet att på kort sikt klara av utgifter såsom löner.

Almega vill enligt pressmeddelandet se flera åtgärder för att minska företagens kostnader. Bland annat vill arbetsgivarorganisationen sänka arbetsgivaravgiften och se till att det ska vara möjligt att permittera personal på 100 procent av arbetstiden.

– Görs inget nu försvinner de företag som är viktiga för att stoppa smittspridningen i samhället, säger Pernilla Enebrink.