Jag tänkte att jag måste lyfta hur viktigt det är att vara medlem i vårt förbund och inte bara i a-kassan. 

jag vet att många i vårt land har problem med sin arbetsgivare och behöver vara medlem i facket för att inte bli utnyttjade

Jag vill peka på ett ärende som jag har hanterat nyligen gällande lönedumpning. Det gäller en av våra medlemmar med en arbetsgivare i städbranschen och nu har jag fått till en utbetalning på 50 000 kronor. 

Det jag vill komma till är att jag vet att många i vårt land har problem med sin arbetsgivare och behöver vara medlem i facket för att inte bli utnyttjade på fel sätt. 

Då räcker det inte att bara ha den inkomstförsäkring som a-kassan ger

Då räcker det inte att bara ha den inkomstförsäkring som a-kassan ger. Man behöver hela skyddet så att man får den hjälp man absolut behöver. Det finns så mycket att förlora på om man väljer bort medlemskapet som är den bästa försäkringen för alla arbetstagare. Jag tänker på kollektivavtalet, semester, försäkringar, pensionen, arbetsmiljön med mera. 

Vi i Fastighetsanställdas Förbund hjälper till om man har problem med sin arbetsgivare. Mitt råd till alla: bli medlem!