Sjukersättning

Sjukersättning är det som tidigare hette förtidspension. Det kan du få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har “stadigvarande nedsatt arbetsförmåga”.

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen behöver arbetsförmågan dock inte vara nedsatt för resten av livet.

Är du under 30 år kan du i stället ha rätt till aktivitetsersättning, om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte kan ha något arbete alls under minst ett år.

Nivån på sjukersättningen och aktivitetsersättningen avgörs av vilken inkomst du har haft tidigare, men är maximalt 18 803 kronor i månaden.

Den som inte har arbetat tidigare kan ändå få ett garantibelopp, som varierar utifrån ålder.

Antalet som har sjukersättning i Sverige har minskat kraftigt. 2005 var det 540 000 personer, 2020 är samma siffra 246 000.

Livränta

Livränta kan du få om du går miste om inkomst på grund av skada, olycksfall eller sjukdom i arbetet, och ges på heltid eller deltid.

För att få livränta måste dels en läkare göra bedömningen att arbetsskadan påverkar dina möjligheter att arbeta under i minst ett år, och dels måste Försäkringskassan godta att skadan eller sjukdomen har uppstått på grund av ditt arbete.

Livräntan är lika mycket som inkomstförlusten, men maximalt 354 750 kronor under ett år (2020).

Precis som sjukersättning har antalet anställda som beviljas livränta minskat kraftigt. Det var sex gånger fler som fick livränta 2007 jämfört med 2018, enligt Försäkringskassan.

Sjukpenning

Sjukpenning får du om du har tillfälligt nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, på 25, 50, 75 eller 100 procent. De första två veckorna står arbetsgivaren för kostnaden, som då kallas sjuklön.

Sjukpenning betalas ut i maximalt 550 dagar och är på 80 procent av inkomsten, men högst 804 kronor per dag. Efter ett år sänks ersättningen till 75 procent av lönen.

Om din arbetsgivare har kollektivavtal får du sjuklön från arbetsgivaren även efter de två första veckorna, som kompletterar sjukpenningen.

Du kan även ha rätt till andra ersättningar om du skadas eller bli sjuk, via ditt fackförbund, arbetsgivaren eller ditt försäkringsbolag.