Det var på förmiddagen en lördag i mitten av mars som fastighetsreparatören Yassir Ammar på bostadsbolaget Byggebo i Oskarshamn fick en utryckning under sin beredskap. Ett fönster i ett trapphus i ett av bolagets hyreshus gick inte att stänga. 

”Jag fick fyra hugg”

Väl på plats konstaterade han att fönstret manipulerats, och träffade också på en äldre man som argumenterade för att fönstret måste stå öppet.  

–Jag försökte säga åt honom att han kunde öppna det nån halvtimme om dagen, då gick han bara tillbaka till sin lägenhet, berättar Yassir Ammar. 

När Yassir Ammar börjat arbeta med reparationen återvänder plötsligt mannen och går utan ett ord till attack med en skruvmejsel. 

–Jag fick fyra hugg, bland annat en skada på magen. Det gjorde också ont i armen, säger Yassir Ammar som konstaterar att det kunde gått ännu värre. 

–Jag hade en tjock jacka och tröja, om jag inte haft det kunde det gått riktigt illa, säger han. 

Grannen ringde polis

En granne hade snabbt ringt polisen och Yassir Ammar väntade i hennes lägenhet tills de anlände och tog med förövaren till polisstationen. Men hjälp av sin son tog sig Yassir Ammar till sjukhuset och fick såren omplåstrade. 

Arbetsgivaren såg till att han kunde stanna hemma en vecka med full lön, sedan återvände han till arbetet. Men det var nära att komplikationerna förvärrades. 

Efter några dagar blev såret på magen inflammerat och svullnade. Jag höll på att få blodförgiftning

–Efter några dagar blev såret på magen inflammerat och svullnade. Jag höll på att få blodförgiftning, antagligen var inte skruvmejseln ren. Jag tar fortfarande medicin, berättar Yassir Ammar. 

Anmälde till Arbetsmiljöverket

På arbetsplatsen gjorde Fastighets skyddsombud Staffan Svensson tillsammans med närmsta chefen en anmälan till Arbetsmiljöverket. Han har också hjälpt till med en anmälan till AFA försäkring och Försäkringskassan för ersättning för eventuella vårdkostnader. Samt såg till att Yassir Ammar fick en bokad tid på företagshälsan.  

–Vi har följt alla riktlinjer. Och har rutiner om hur vi ska agera vid sådana här situationer, säger Staffan Svensson. 

Ingen får jobba ensam

Har det inneburit någon förändring i hur ni jobbar? 

–Ja, att ingen får jobba ensam i den fastigheten. Det beslutet tog arbetsgivaren snabbt. 

Jag kunde bara sova en timme i sträck, sen vaknade jag

Yassir Ammar var snabbt tillbaka på jobbet, och uppger att han känner sig bättre.  

–Jag kunde bara sova en timme i sträck, sen vaknade jag. Jag gjorde ett besök på företagshälsovården och kan gå dit fler gånger. Men jag vill inte tänka på det som hände, jag vill bara glömma det, säger han. 

Anmäl alltid allvarliga tillbud

När det inträffat en allvarlig arbetsskada eller tillbud ska arbetsgivaren göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren är också skyldig att själv göra en egen utredning av vad som hänt och genomföra eventuella åtgärder för att liknande händelser inte ska kunna ske. 

Tillsammans med facket ska det också göras en anmälan till AFA försäkring.  Genom den kollektivavtalade försäkringen TFA kan den som drabbats därigenom få ersättning för till exempel förlorad arbetsförtjänst och sveda och värk. 

Arbetsgivaren ska också så fort som möjligt göra en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan. Det gör det möjligt för den som skadas att få ersättning för tandvårdskostnader och eller hjälpmedel. Och även, om det gått riktigt illa och arbetstagaren måste byta jobb eller gå ner i lön, få ersättning via livränta.  

–Det är viktigt att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. En arbetsskada ger inte alltid bara fysiska men, det kan ge psykiska svårigheter som visar sig senare. Då är det viktigt att ha gjort en anmälan, säger Torbjörn Jonsson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Fastighets. 

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets