Fastighetsbranschen är relativt förskonad under coronakrisen, visar en enkätundersökning som arbetsgivarorganisationen Fastigo har skickat till vd:ar på deras medlemsföretag.

Där uppger 76 procent av de svarande att de inte har för avsikt att inom en tremånadersperiod nyttja korttidsarbete med statligt stöd, anstånd med skattebetalningar, lån eller uppsägning på grund av arbetsbrist.

Entreprenörer och konsulter har det svårt

Bland Fastigos medlemsföretag finns kommunala, privata och kooperativa fastighetsbolag, samt intresseorganisationer och entreprenörer/konsulter i fastighetsbranschen.

Den grupp som kraftigt sticker ut och som i hög eller viss utsträckning drabbats av krisen är gruppen entreprenör/konsult.

– Jag tror inte att det rör fastighetsskötare så mycket. Det är mer reparatörer och liknande som arbetar på entreprenad och konsultbolag, säger Mona Finnström, Fastigos vd.

Mona Finnström, vd Fastigo.

Av de svarande i den gruppen menar 55 procent att man i viss eller hög utsträckning har förlorat uppdrag, och hela 70 procent uppger att de redan har fått eller kommer att få ekonomiska problem inom en tremånadersperiod på grund av coronapandemin. 

Arbetsbrist hos 55 procent

Likaså svarar 55 procent att de troligen kommer att behöva säga upp personal på grund av arbetsbrist. 35 procent kommer troligen att införa korttidsarbete med statligt stöd, 30 procent kommer troligen att ta lån och 15 procent kommer troligen att ansöka om anstånd med skatter.

Centrum drabbas hårdare

Enligt Fastigos undersökning efterfrågar deras medlemsföretag genomtänkt hjälp till drabbade företag som inte kommer att ha råd med hyran, och framför allt en tydlighet om vad som gäller från politiskt håll. 

– Vi vet sedan tidigare att centrumliggande fastigheter där det är mycket lokaler är drabbade. Vi har inte sett så mycket varsel där heller än så länge men där kan ju fastighetsskötare komma att drabbas, säger Mona Finnström.

Flera fastighetsbolag uttrycker även en oro för de av sina bostadshyresgäster som blivit av med jobben. Några uttrycker önskan om att politikerna ska ta höjd för ökade bostadsbidrag och försörjningsstöd.