I början av coronakrisen kom stora varsel inom städbranschen, när flyg och färjetrafik ställdes in. Nu är bilden delvis en annan, säger Fastighets avtalsombudsman Ewa Edström.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

–Den allmänna bilden är att det har lugnat ned sig med uppsägningar och varsel på våra avtalsområden. På städsidan finns på sina håll en ökad efterfrågan på städning, kunderna frågar efter tilläggstjänster istället för att dra ned, säger Ewa Edström.

I början av maj hade 638 sagts upp

Eftersom sjukskrivningarna är fler än vanligt har en del städföretag också svårt att bemanna på städuppdragen.

Den senaste statistiken från Fastighets visar att 638 personer är uppsagda och 2 211 permitterade.

Små arbetsgivare sårbara

De värst drabbade avtalsområden är idrott och Folkets hus och parker.

Jörgen Karlsson är regional ombudsman och har förhandlat med flera arbetsgivare på idrottsavtalet. 

Det här är verksamheter som är väldigt sårbara

–Idrottsföreningarna är en grupp som drabbats mycket. Vi har många som är korttidspermitterade eller uppsagda. Ofta är det en eller två anställda på samma ställe. Det här är verksamheter som är väldigt sårbara, säger Jörgen Karlsson.

Jörgen Karlsson, regionombudsman i Fastighets.

Joakim Olofsson jobbar på Markaryds IF. När Fastighetsfolket intervjuade honom för några veckor sedan berättade han att all tävlingsverksamhet låg nere, men att träningarna var igång.

–Just nu blöder föreningen pengar och det finns inga inkomster. Vi har blivit av med rätt stora intäktskällor med inställda evenemang under våren, berättade Joakim Olofsson då.

Joakim Olofsson

Nu har han fått besked om att han blir korttidspermitterad på 60 procent från nästa vecka.

–Det var ju väntat att det skulle bli så. Jag får göra det jag hinner, klippa gräset på planerna två gånger i veckan istället för tre, säger Joakim Olofsson.

Hur känns det här för dig?

–För mig personligen är det ingen fara. Jag äger ju lite skog som jag kan avverka så jag tror att jag kommer att klara mig ekonomiskt. Dessutom har jag ett skadat knä från när jag hoppade ur traktorn och klev snett, så det kan vara bra för mig att hinna ägna mig åt rehab.

Problem om långvarig kris

De som blir uppsagda från sina tjänster har rätt till återanställning. Jörgen Karlsson flaggar för att en långvarig kris kan äventyra detta.

–De som blivit uppsagda kan bli återanställda när tävlingsverksamheterna kommer igång igen. Men ett problem är att om det går mer än nio månader försvinner återanställningsrätten, säger Jörgen Karlsson.