–Det är ett bra beslut, säger Richard Fredriksson, Fastighets skyddsombud på Nyköpingshem, och konstaterar att de krav Arbetsmiljöverket nu ställer handlar om att få bukt med brister i arbetsmiljön han påtalat.

Problemen gäller två avdelningar där skyddsombuden larmat om för hög arbetsbelastning och otydliga arbetsuppgifter. En medarbetarenkät indikerade också tydligt att de anställda inte mådde bra.

Chefer ska utbildas

Arbetsmiljöverket kräver nu att Nyköpingshem tar in en expert, en extern sakkunnig, som analyserar vad som ligger bakom det låga resultatet i enkäten. Vidare ska bostadsbolaget se till att chefer och arbetsledare har kunskap om att hantera ohälsosam arbetsbelastning, samt att de ges resurser att minska belastningen om man ser risker.

Oklart vem som gör vad

Arbetsmiljöverket påtalar också att Nyköpingshem inte har några fungerande rutiner för att se till att arbetsbelastningen är lagom och att arbetsuppgifterna är tydliga. 

–Det viktigaste är tydligheten i arbetsuppgifterna. Som det är nu kan vem som helts registrera en arbetsorder, vilket leder till att arbetsuppgifterna bollas runt. Och när man tar upp ett problem och frågar vem som ska åtgärda det får man inget svar, säger Richard Fredriksson.

– Det leder till frustration och påverkar stämningen på hela fastighetsbolaget, säger han.

Richard Fredriksson tycker också att det är bra att Arbetsmiljöverket kräver att medarbetare och skyddsombud ska involveras i arbetet med i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och inte bara få reagera på färdiga förslag från arbetsgivaren.

Riskerar vite

Nyköpingshem ska senast 31 augusti ska ha genomfört Arbetsmiljöverkets krav annars får bolaget betala ett vite på 100 000 kronor.

–Jag förutsätter att ledningen lyssnar på och följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer, säger Nyköpingshems styrelseordförande Göran Forssberg.