Händelsen inträffade i december i fjol. Enligt stämningsansökan hade fastighetsskötaren avslutat förmiddagsfikat tillsammans med sina kolleger när det uppstod trängsel på väg ut ur personalutrymmet.

Kollegan backade

Fastighetsskötaren hade ett av sina arbetsverktyg, en liten kniv i handen, och när en av kollegerna plötsligt backade bakåt fick han kniven mot sin kropp och började blöda. Skadan beskrivs som lindrig, och arbetskamraten blev bra efter ett besök på vårdcentralen.

Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets

Händelsen ledde till att fastighetsskötaren avskedades 8 januari i år. Nu har Fastighets stämt arbetsgivaren.

–Vi och vår motpart har inte kunnat hitta en lösning så vi tvingades stämma, säger Joakim Oscarsson, avtalsombudsman på Fastighets.

”Vi ser det som en olyckshändelse”

I stämningsansökan till Arbetsdomstolen yrkar Fastighets ombud LO-TCO Rättskydd att avskedandet ogiltigförklaras, att arbetsgivaren betalar utebliven lön sedan dagen för avskedandet, samt ett skadestånd på 200 000 kronor.

–Vi ser det som inträffade som en ren olyckshändelse i ett trångt utrymme med många personer, säger Joakim Oscarsson.  

Skillnad på avsked och uppsägning

Den som blir avskedad får lämna anställningen omedelbart och får inte längre lön eller tillgång till andra anställningsförmåner. Avsked kan bara ske om en anställd har misskött anställningen grovt.  

Den som blir uppsagd får behålla lön och anställningsvillkor under uppsägningstiden.