En driftledare på Samhall i Stockholm som vill vara anonym menar att arbetsmiljön innebär stora risker under coronapandemin i området där hen arbetar.

– Det har alltid varit rörigt så länge jag har jobbat här. Nu i de här tiderna har det gått för långt. Folk i riskgrupper får inga riskbedömningar. Folk trängs i tvättstugor och städutrymmen. Informationen är inte tydlig. Vi har folk som är hjärtsjuka och andra riskgrupper, säger driftledaren.

Kastas in utan information

Hen beskriver att direktiven från cheferna kring hur arbetet ska organiseras och vad som ska göras ändras hela tiden, vilket gör att driftledarnas planering faller och anställda skickas ut på uppdrag som inte var tänkt från början.  

– Folk kastas in på uppdrag utan att få instruktioner. Vi försöker hålla ihop det här sjunkande skeppet. Nu när många är sjukskrivna känner vi andra att vi måste bära upp allt det här. 

Vi försöker hålla ihop det här sjunkande skeppet.

Konsekvensen när folk skickas ut på uppdrag utan att ha fått instruktioner blir att städningen riskerar att inte bli smittskyddssäker om personalen inte har information om vilka mikrodukar som ska användas var för att städa.

”Blir för lojalt”

Det finns medarbetare på arbetsplatsen som har smittats av corona, enligt driftledaren.

– Då har vi inte följt upp var de har varit eller gjort – vi får inte prata om det. 

Driftledaren beskriver att det finns en del handsprit och skyddsutrustning, men inte några riktlinjer för hur det ska användas.

– Vi får inte ha masker på när vi dammar på vissa ställen för det kan göra kunder oroliga. Men flera är dammallergiker så de går och hostar när de dammar och då vet man inte om det är corona eller allergi. Det blir för lojalt. Folk här riskerar sina liv och får inte ens ett tack för det. 

Dröjde innan rutiner kom

Ett skyddsombud på Samhall i en annan del av Sverige, som också vill vara anonymt, vittnar om att det tagit lång tid för Samhall att införa de åtgärder som hen krävt.

Redan när coronaviruset kom till Sverige krävde hen att företaget skulle börja ha regelbundna möten och hur smittrisken skulle hanteras på arbetsplatsen.

Men enligt skyddsombudet tog det flera veckor innan Samhall kom igång med rutinerna.

– Som skyddsombud har jag drivit på så mycket jag kunnat. Men först efter flera veckor började företaget ha regelbundna möten om coronaviruset på arbetsplatsen. Då fick jag tillåtelse att glesa ut platserna i matsalen och vi ändrade i schemat så att alla inte åt lunch samtidigt, säger skyddsombudet.

Klassaspekt i coronapandemin

Enligt skyddsombudet är det svårt att arbeta fackligt på Samhall, vilket också är anledningen till att hen önskar vara anonym.

– Jag har fått arbeta i motvind och har blivit hårt kritiserad av företaget. Alla inom facket vet att Samhall är väldigt svårjobbade när det gäller den fackliga biten. Så ska det inte vara och det försvårar ju vårt skyddsarbete under en sådan här kris, säger hen. 

Det finns också en klassaspekt i coronapandemin som är viktig att lyfta, menar skyddsombudet.

– Vi LO-anslutna kan ju inte arbeta hemma som många av våra chefer. Vi måste gå till jobbet, hur rädda vi än är för att bli smittade, säger skyddsombudet.

”Ser för olika ut”

Torbjörn Jonsson, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Fastighets förbundskontor, säger att förbundets bild är att det fungerar väldigt olika på Samhall i olika delar av landet.

– På vissa håll fungerar det väldigt bra, andra håll hyfsat bra, men det ser för olika ut. Det är för många ställen där skyddsombuden inte involverats alls i arbetsmiljöarbetet, säger Torbjörn Jonsson.

Han arbetar just nu med att göra en mer noggrann kartläggning över var det fungerar mer eller mindre bra.

– Det arbetet försvåras dels av att det ser så olika ut på olika arbetsplatser, men också av att vi delar kollektivavtalet med flera förbund så vi behöver samordna kartläggningen med dem också, säger ombudsmannen.

Samhalls vd Monica Lingegård har i en debattartikel i Expressen tillbakavisat kritik om att företaget skulle brista i smittskyddsarbetet:

”Tillsammans med våra fackliga företrädare inom Samhall har vi ett både aktivt och välfungerande arbetsmiljöarbete där vi gör centrala och lokala riskbedömningar utifrån arbetsuppgifter med hänsyn till smittrisk för covid-19. Det innebär att alla arbetsuppgifter är riskbedömda och att våra arbetsinstruktioner och krav på skyddsutrustning ständigt uppdateras för att svara upp mot rådande pandemi. I många avseenden har vi även infört mer långtgående försiktighetsåtgärder än vad myndigheterna rekommenderar.”

”Många är livrädda”

Veronicka Norgren Björklundh arbetar med städning för Samhall i Karlstad och är ett av arbetsplatsens skyddsombud. 

– Det är väldigt mycket prat om corona hela tiden. Många är livrädda för att åka på det, säger hon.

Veronicka Norgren Björklundh, skyddsombud på Samhall i Karlstad, och hennes skyddsombudskollegor blir nu regelbundet uppdaterade om företagets smittskyddsarbete.

Överlag är hon nöjd med företagets åtgärder hittills. Anställda ska tvätta händerna oftare, man ska stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom och man får ha färre passagerare i bilarna mellan städobjekten nu.

– En del företag som vi städar för har själva gjort säkerhetsåtgärder som att köpa in handsprit, säger Veronicka Norgren Björklundh.

Själv städar hon i livsmedelsbutiker, restauranger och bussgarage bland annat och hon är tvungen att åka buss för att ta sig till en del av objekten.

– Det här med att träffa så lite folk som möjligt finns ju inte riktigt. Men jag är inte rädd för egen del, däremot tänker jag såklart på alla de som är äldre och har underliggande sjukdomar.

Nu får skyddsombuden vara med

Något som påverkar Veronickas vardag är att det är ont om personal på jobbet nu när många fler stannar hemma. Vissa dagar kan det bli väldigt hög arbetsbelastning, berättar hon. 

Före påskhelgen hade Samhall i Karlstad några enstaka möten mellan ledning och skyddsombud angående coronapandemin.

I samband med det framförde Veronicka Norgren Björklundh till ledningen att det skulle behövas fler säkerhetskontroller för smittorisk när personer i riskgrupper ska ut på objekten. 

Efter påsk stod det klart att ledningen ska ha möten om corona med skyddsombuden varje fredag. 

– Det görs riskbedömningar löpande under veckorna och nu med de här mötena så ser man till att vi skyddsombud också får del av alla protokoll och vad som händer, säger hon. 

Det har florerat en del rykten mellan de anställda och nu kommer skyddsombuden kunna ge uppdaterade svar på vad som gäller och vad som bara är ogrundade rykten.