Idag presenterade en enig valberedning sitt förslag till ny ledning för LO under perioden 2020-2024. Förslaget som kongressombuden ska ta ställning till på kongressen 15 juni är att Susanna Gideonsson från Handels väljs till ny ordförande, att Therese Gouvelin (HRF) väljs om för en ny period som förste vice ordförande, och att Kommunals förbundssekreterare Lisa Bengtsson blir ny andre vice ordförande.

Torbjörn Johansson från Byggnads föreslås fortsätta som avtalssekreterare.

”Blir en bra sammansättning”

–Jag tror det blir en bra sammansättning. Och Sanna är en lyhörd person som kan ena och få med sig alla 14 förbund, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson, och poängterar vikten av att valberedning var enig.

–Det hade varit olyckligt att ha personval på kongressen med en valberedning som inte var enig om förslaget. Särskilt som att det är en digital kongress, säger han.

Susanna Gideonsson har i intervjuer bland annat lyft fram trygga anställningsformer som en viktig fråga framöver. ”Arbetsmarknaden behöver fler trygga jobb. Inte att alla arbetare tvingas lita på arbetsgivarens godtycke. Lasutredningen måste stoppas. Nu.”, skriver hon i en debattartikel i Arbetet.

Las-utredningen har gått för långt och skulle aldrig ha genomförts

Håller du med?

–Absolut. Las-utredningen har gått för långt och skulle aldrig ha genomförts. Och Sanna har en bakgrund där hon vet vad det innebär med otrygga anställningar, säger Magnus Pettersson, som också vill se att jämställdhetsfrågor hamnar högt på LO:s agenda framöver.

Wanja var första kvinnan i topp

Om Susanna Gideonsson väljs att efterträda Karl-Petter Thorwaldsson blir hon den andra kvinnan att vara LO:s ordförande. Wanja Lundby-Wedin var ordförande 2000-2012.