Fastighets medlemmars sjuk- och efterlevandeförsäkring hos Folksam krävde tidigare att personer med funktionsnedsättning skulle ha haft den i minst två år och varit sjuk högst 30 dagar i sträck för att kunna få ut ersättningen från försäkringen.

För övriga försäkringstagare var kravet att ha varit frisk 90 dagar i sträck innan försäkringsfallet började gälla.

– Jag har tyckt att det är så orättvist, säger Annica Falck, Fastighets representant i företagsrådet på Samhall.

Tog kampen med Folksam

Hon sitter även med i region Västs försäkringskommitté och har under flera år påtalat orättvisan.

För två år sedan antog Fastighets kongress en motion om att verka för en förändring i villkoren.

– Det var en bra början. Men sedan fortsatte jag att kämpa för att få med Folksam också, säger Annica Falck.

Det här ersätter försäkringen

  • Arbetsoförmåga – engångsersättning, 1 700 kronor (efter 90 dagars karens)
  • Arbetsoförmåga – månadsersättning, max 1 700 kronor/mån efter karens
  • Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande, 290 000 kronor
  • Vissa diagnoser – engångsersättning, 50 000 kronor

    Försäkringen ansluts du som medlem till om du inte tackar nej. Du kan även medförsäkra din make/maka, registrerade partner eller sambo till samma kostnad som du själv betalar.

”Lönar sig att kämpa”

Och nu har det alltså burit frukt – samma regler börjar gälla från årsskiftet för Samhall- och lönebidragsanställda som för övriga medlemmar.

– Det är skitkul att ha fått igenom det och det visar att det lönar sig att kämpa för något man tror på, säger Annica Falck.

Här är dina försäkringar

Du som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas av många försäkringar. De kallas för avtalsförsäkringar. Dessa gäller om du till exempel blir sjukskriven eller föräldraledig.

Vid föräldraledighet kan du själv ansöka om premiebefrielseförsäkringen, som kan göra stor skillnad för vilken pension man kommer att få.
Vid sjukskrivning mer än två veckor kan du själv ansöka om avtalsgruppförsäkring, AGS, som kompletterar sjukpenningen som du får från Försäkringskassan.

Ett antal medlemsförsäkringar ingår i ditt medlemskap i Fastighets, bland annat hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen ansluts du till automatiskt om du inte tackar nej till det och är en försäkring som kostar extra.
Du kan även köpa till medlemsförsäkringar, bland annat sjuk- och efterlevandeförsäkring samt olycksfallsförsäkring för din partner.

Det går även att teckna individuella försäkringar för till exempel hus, bil och husdjur.

Läs mer på https://lo.se/start/facket_forsakrar

https://www.fastighets.se/medlem/forsakringar/