När den här ledaren publiceras har mer än 4 200 personer dött i covid-19 i Sverige, siffran skrivs upp hela tiden. I Stockholms län var det dubbelt så många avlidna i april som förra året.

Det är helt ofattbart. Varje dödsfall är en sorg, för oss som samhälle och för de anhöriga. Många är också insjuknade och kämpar för att klara sig igenom sjukdomen.

I väntan på ett vaccin får vi göra vårt bästa för att skydda oss

I väntan på ett vaccin får vi göra vårt bästa för att skydda oss. Tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket, hålla avstånd. Stanna hemma när vi känner oss det minsta sjuka.

När fler stannar hemma från jobbet kan verksamheterna halta. Några får jobba ännu mer för att täcka upp. Nya får ringas in och snabbt sättas in i rutinerna.

I första ledet i kampen mot corona står sjukvården och äldreomsorgen. Där står också städare och sanerare som ser till att smittan inte sprider sig.

I verksamheter som i grunden fungerar väl har det varit tufft att ställa om, men det är ändå större chans att krisåtgärderna snabbt kommer på plats, att informationsvägarna fungerar, att personalen redan har grundläggande kunskap.

Där verksamheterna hackar är riskerna större.

Vi har skrivit en hel del om arbetsmiljön på arbetsplatser på Samhall. Där är arbetsbelastningen högre nu än vanligt eftersom många är sjuka. På sina håll har det saknats utrustning och instruktioner.

Alla arbetsplatser måste självklart jobba hårt för att sköta uppdraget men inte undlåta att skydda sina anställda

Vi får en del kommentarer om att det är samma sak på andra städföretag. Och det är precis lika illa. Alla arbetsplatser måste självklart jobba hårt för att sköta uppdraget men inte undlåta att skydda sina anställda.

Att många på Samhall har sjukdomar som kan vara extra allvarliga vid coronasmitta borde ändå göra bolaget extra försiktiga.

Ett stort statligt bolag borde också ha musklerna att ha rätt utrustning, tydlig information och rätt skyddsrutiner på plats snabbt. Samhall har dessutom ett särskilt uppdrag, där den grundläggande affärsidén inte är att dra in pengar. Visst ska bolaget gå med vinst, men vinstjakten kan inte gå så långt att prestigeuppdrag ska ros hem och genomföras med så snåla marginaler att schemaläggningen knappt håller ens innan coronakrisen.

Samhalls ledning säger att de har alla nödvändiga rutiner och skyddsutrustning på plats. Enligt Fastighetsfolkets källor fungerar det på sina håll, medan skyddsombud på andra arbetsplatser fått kämpa hårt och i motvind för att få företaget att agera.

vi ska vara oerhört tacksamma för alla skyddsombud som kämpar för att arbetskamraterna ska ha det tryggt och säkert på sitt jobb

I ett reportage från Eskilstuna berättar skyddsombud och anställda om grava missar i att skydda mot corona. Johan Karlberg skickades att städa en coronasmittad cell, utan att rätt smittskyddsrutiner följdes. Det här var samtidigt som hans pappa, som också jobbade på Samhall, låg i respirator efter att ha insjuknat i covid-19. ”Samhall spelar rysk roulette med våra liv”, säger Johan vars pappa senare också avled i sjukdomen.

Det är djupt sorgligt och vi lider med de anhöriga. Det går inte att veta hur Johans pappa blev smittad, men det står klart att vi ska vara oerhört tacksamma för alla skyddsombud som kämpar för att arbetskamraterna ska ha det tryggt och säkert på sitt jobb även nu i coronatider. Det gäller i sjukvården och äldreomsorgen, i städning och andra yrken där arbetare kan exponeras för risker. Inte minst arbetsgivarna borde vara tacksamma för det arbete som skyddsombuden lägger ned för en säker arbetsmiljö. Det är till gagn för oss alla.