LO håller på fredag ett extrainsatt representantskap där alla förbund är representerade.

Alla förbund ska få mer insyn

LO-styrelsen föreslår inför mötet att de omstridda förhandlingarna om las, lagen om anställningsskydd, startas om med ett smalare mandat och med mer insyn från samtliga förbund.

Det här har fått Kommunal att gå med i förhandlingarna igen. Till Ekot på Sveriges radio säger ordförande Tobias Baudin att Kommunal är beredda att ”gå in i las-förhandlingarna med full kraft” om representantskapet går på LO-styrelsens linje.

Flera förbund ställde sig utanför

Kommunal var ett av förbunden som i december 2019 hoppade av las-förhandlingarna. Fastighets, Byggnads, Seko, Målarna samt Pappers gjorde samma sak.

Bakgrunden var att förhandlingarna om anställningsskydd och omställning riskerade att urholka anställdas rättigheter på ett för förbunden oacceptabelt sätt.

De ansåg att förhandlingarna handlade om ändringar som till och med var större än regeringens utredning under ledning av utredaren Gudmund Toijer.

Fastighets delar Kommunals syn

Nu säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson att förbundet är villigt att delta i förhandlingarna med samma förbehåll som Kommunal, att repskapet beslutar enligt LO-styrelsens förslag.

–Ja, vi tänker lika, vi är med förutsatt att våra att-satser som vi motionerat om vinner gehör. Det viktigaste för oss är att inte ändra i saklig grund-begreppet, säger Magnus Pettersson.

En knäckfråga för Fastighets är att LO inte ska medverka till att delar av las, som nu är tvingande lagstiftning, ska göras dispositiva – vilket innebär att de öppnas upp för arbetsmarknadens parter att förhandla om.

Las började gälla 1974

Lagen om anställningsskydd tillkom 1974. Innan dess var det fritt fram för arbetsgivare att säga upp anställda.

Den nuvarande lagen började gälla 1982. I den står bland annat vilka anställningsformer som är lagliga, på vilka grunder anställda kan sägas upp eller avskedas och vilka uppsägningstider som gäller.

Tryggheten avgörande

När LO inledde förhandlingar med Svenskt näringsliv 2017 var syftet att öka anställningstryggheten genom ett ökat ansvar för arbetsgivarna att kompetensutveckla sin personal.

Men det finns en fara om ändringarna i las nu leder till att det blir lättare att säga upp, men att den utlovade möjligheten till omställningen uteblir, anser Magnus Pettersson.

–För oss är individens anställningstrygghet helt avgörande. Vem tror att städare skulle få kompetensutveckling av sin arbetsgivare så att det skulle stärka deras möjligheter till nytt jobb – och vara en ekonomisk kompensation för minskad anställningstrygghet, säger Magnus Pettersson och fortsätter:

–Lönekostnaden är 80 procent av produktionskostnaden och det finns inte den teknikutvecklingen i städbranschen som kräver det. Det är skillnad mot exempelvis industrin där teknikutvecklingen kräver ständig kompetensutveckling.

Fastighets och de övriga 6f-förbunden som motionerat tillsammans (Byggnads, Seko och Målarna) kräver också mer insyn och möjlighet att påverka i förhandlingarna.

Saklig grund

För att skydda anställda från godtyckliga uppsägningar innehåller las begreppet saklig grund för uppsägning. Det betyder att det måste finnas en tydlig och rimlig orsak till uppsägningen. Det kan antingen vara arbetsbrist – att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter vid exempelvis nedskärningar.

En saklig grund kan också vara personliga skäl. En person kan sägas upp om den har misskött arbetet eller uppträtt olämpligt på jobbet.

–Där har en majoritet i LO-styrelsen gett oss stöd för det kravet. Vi kommer att ingå i förhandlingsdelegationen och en tydlig majoritet måste säga ja till det som förhandlas fram, säger Magnus Pettersson.

Regeringens tidsram är knapp

LO, tjänstemannaorganisationen PTK och arbetsgivarna i Svenskt näringsliv har kort om tid att förhandla fram ett resultat om arbetsrätten.

Det måste finnas ett resultat till den sista september, annars har regeringen och samarbetspartierna aviserat att de ska gå vidare med att ändra i arbetsrätten via lagstiftning.

Jag vill kunna förklara och försvara för medlemmarna att uppgörelsen går till arbetstagarnas fördel.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger till tidningen Arbetet att ett smalare förhandlingsmandat från LO-repskapet inte innebär att förhandlingarna mellan parterna behöver ta ett långt steg tillbaka.

Är du förhoppningsfull om att LO, PTK och arbetsgivarna kommer att enas om något som Fastighets kan stödja?

– Jag vill kunna förklara och försvara för medlemmarna att uppgörelsen går till arbetstagarnas fördel. Jag tror att vi kan komma överens, om vi inte gör det är hotet att Toijer-utredningen går igenom. Den går väldigt långt och de ändringarna vill ingen ha. Inte ens arbetsgivarna, säger Magnus Pettersson.