Över 83 000 har hittills smittats av covid-19 i Sverige och över 5 700 har avlidit. Ett av områdena som varit hårt drabbat är Järva i Stockholm. Lars-Inge Hansson är fastighetstekniker på Einar Mattsson i Hjulsta i Järvaområdet.

Oklart om smittad på jobbet

Flera av hans kolleger har blivit sjuka och en ligger fortsatt på sjukhus.

– Han är på väg att bli bättre men har fortfarande svårt att gå och det kommer krävas lång rehab. Han låg i respirator länge och det var gränsfall att han skulle klara sig. Man blir ju orolig, säger Lars-Inge Hansson.

Han berättar att man inte vet var kollegan har blivit smittad.

Lars-Inge Hanssons kollega ligger fortfarande sjukhus. ”Man bli ju orolig”.

– Det kan ha varit på jobbet, men det kan också ha varit var som helst, säger han.

Särskilt coronateam är beredda

Liksom på andra företag har Einar Mattsson infört rutiner för att minska risken för smittspridning. Det finns tillgång till handskar och munskydd. Skulle det uppstå något akut, som till exempel en läcka eller ett trasigt kylskåp, i en lägenhet med Coronasmittade har företaget anställda som har beredskap att gå in med fullt skydd.

– Annars får de som gör felanmälan återkomma när de är fullt friska och när vi gör jobbet brukar vi se till att hyresgästen är i ett annat rum, berättar Lars-Inge Hansson.

Går inte att jobba hemma

Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är fortsatt att de som kan jobba hemifrån ska göra det. Samtidigt gör arbetarna inom LO jobb som måste utföras på plats.

Och enligt senaste Jobbhälsoindex, en undersökning utförd av Svensk Kvalitetsindex, anser majoriteten av alla som inte arbetat hemifrån att det har blivit svårare att göra ett bra jobb på grund av de åtgärder som införts.

Vi är lite störda inom LO på att det är sånt enormt fokus på situationen för de som kan jobba hemifrån

– Vi är lite störda inom LO på att det är sånt enormt fokus på situationen för de som kan jobba hemifrån, både i nyhetsrapporteringen och media i övrigt. Det blir som ett ”slap in the face” för en stor del av befolkningen som inte kan jobba hemifrån, säger Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO.

Många tror de ska smittas

Coronabarometern, gjord på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, visade i början av augusti att omkring 25 procent av befolkningen tror att det är ganska eller mycket sannolikt att de ska bli smittade av coronaviruset. Samtidigt svarar lika många att det inte är sannolikt att de kommer bli smittade.

Den visar också att mer än varannan är orolig att människor i första hand ser över sitt eget hus och att samhällsgemenskapen minskar.

4 av 5 är fortsatt oroliga för att arbetslösheten i samhället ska öka. Nästan lika många är rädda att företag ska få allvarliga ekonomiska problem.

Försöker lyfta LO-grupperna

Hon tycker också att fler än dem som jobbar i vård och omsorg som behöver lyftas fram och säger att LO med LO-förbunden behöver lyfta fram medlemmarnas vardag och arbetsvillkor för varje enskild medlemsgrupp.

Carola Löfstrand, LO.

– Vi försöker hela tiden att lyfta fram det här till Arbetsmiljöverket, och till berörda statsråd och departement, säger Carola Löfstrand.

När det kommer till arbetsmiljö är det arbetsgivaren som har ansvaret och Carola Löfstrand menar att det nu är särskilt viktigt att arbetsgivare tar det ansvaret för de som har arbetaryrken.

Många kan inte påverka

– Arbetsgivarna måste se till att arbetarna kan följa Folkhälsomyndighetens regler. Mycket ansvar läggs på den enskilda, men in många LO-yrken har man inte möjlighet att påverka sitt arbete på det sätt som rekommendationerna förutsätter. Man kan till exempel inte välja när man åker till jobbet. Även arbetare ska kunna göra sitt jobb utan att vara rädd för att bli smittad, säger hon.

Om man som anställd inte tycker att arbetsgivaren satt in åtgärder för att förebygga smittrisker kan man kräva att det görs en riskbedömning utifrån covid-19.

– Om arbetsgivaren inte gör det kan man gå vidare och lämna in en 66a, begäran om åtgärd enligt Arbetsmijölagen.

Skyddsronder kollar riskfaktorer

Slavica Nikolic är regionalt skyddsombud för Fastighets i Helsingborg och har haft i uppdrag att kontakta arbetsgivare för att se hur de hanterar smittrisker. På checklistan finns bland annat frågor om tillgång till skyddsutrustning, om den används och om den används rätt.

Slavisa Nikolic, Sesab.

– Svaren överraskade mig positivt. Många företag har infört nya rutiner och har åtgärdsplaner för om en anställd skulle bli sjuk och så vidare. Alla som jag pratade med hade åtgärder och gjorde bra förebyggande jobb för att ingen skulle bli smittad, säger han.

Vad är en riskbedömning?

Att göra en riskbedömning innebär att avgöra hur allvarlig risken är för att olika faror och problem ska inträffa. Det görs genom att väga samman sannolikheten för att ohälsa eller olycka ska uppstå, och konsekvenserna för att något ska inträffa.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig att risker undersöks, bedöms och åtgärdas. Dessutom ska arbetsgivaren kontrollera att åtgärderna fått effekt.

Riskbedömningar ska alltid göras inför förändringar i arbetet. Under Coronapandemin har det varit särskilt viktigt inom vård- och omsorgsyrken, men kan också vara aktuellt i andra yrken där arbetstagare behöver vara på plats och kan utsättas för smittorisk.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetet kommer att fortsätta under hösten och Slavica Nikolic hoppas att den goda trenden håller i sig.