– Det är ju väldigt nytt här men det känns bara positivt, säger Pamela Andersson, när hon tar emot på Clarion Hotel Sign i Stockholm.

Det är fredag eftermiddag och gott om gäster i lobbyn. Samtliga anställda, både vid incheckningsdisken och i baren, bär munskydd i enlighet med de regler Nordic Choice infört samma dag.

Hotellkedjan, som har närmare 100 hotell i Sverige och lika många till i övriga Norden och Baltikum, beskriver kravet på munskydd som ytterligare ett steg för att öka tryggheten för gäster och anställda. All personal som har direktkontakt med gäster ska bära munskydd.

De ska bytas så fort de blir fuktiga

Pamela Andersson är style manager för house keeping, chef för städningen på hotellet och rycker även in och städar själv.

– Vi har en film som alla sett. Där beskrivs hur man sätter på och tar av den, att man inte ska pilla på skyddet och att de ska bytas så fort de blir fuktiga. Det blir ju lite varmt bakom masken, säger hon.

Har ni själva efterfrågat munskydd tidigare?

– Nej, men alla tycker att det är bra. Samtidigt är det viktigaste för oss att personalen stannar hemma om de känner symptom, säger hon.

Osäkert om munskydd är effektivt

Frågan om munskydd är ett bra skydd mot Coronasmitta är omtvistad och rekommendationerna skiljer sig mellan olika länder. I Danmark är det sedan några dagar krav på munskydd i kollektivtrafiken, i Frankrike är det obligatoriskt i alla offentliga lokaler och i folktäta kvarter i flera städer.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har däremot inte rekommenderat bred användning av munskydd. Motiveringen är att det inte finns vetenskapliga undersökningar som visar att det är effektivt mot smittspridning. Risken är att det ger en falsk trygghet och leder till man inte följer andra uppmaningar, som att stanna hemma vid symptom. Men myndigheten menar att det ändå, trots osäkerheten, kan vara bra med munskydd i vissa situationer och ska nu diskutera frågan med regionala smittskyddsenheter.

Städare löper hög risk att smittas

Städare är den yrkesgrupp där störst antal insjuknat i covid-19. Fastighets skyddsombud Moayed Motallebi är en av dem som agerat för att minska riskerna för att städare utsätts för smittrisker. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket i våras har Inspira, företaget där han arbetar förbättrat sig när det kommer till riskbedömningar.

– Ja, företaget har tagit det på allvar. Nu har vi varje vecka arbetsmiljöforum och senast idag har jag haft kontakt med en arbetsledare om riskbedömningar. Det är jättebra, säger han.

Moayed Motallebi, regionalt skyddsombud för Fastighets.

Måste användas på rätt sätt

På Nordic Choice hotell är det krav att personalen har munskydd. Skulle det vara bra för städare på andra arbetsplatser också?

– Vi har pratat om det och ser både fördelar och nackdelar. På vissa arbetsplatser, där det är risk att träffa mycket folk, skulle det kunna vara en fördel med munskydd. Folk rör sig mellan olika ytor med samma skor och damm yr i luften när man städar. Munskyddet skulle kunna vara till hjälp, säger han.

– Nackdelen är att man inte kan ha riktig koll att de används och att de används på rätt sätt. Och Folkhälsomyndigheten har ju inte heller en rekommendation för munskydd, säger Moayed Motallebi.

Det syns inte att man ler

På Nordic Choice tillhandahåller man även munskydd för gäster om de så önskar. Och den här fredagen har många av gästerna som rör sig genom lobbyn på Clarion Hotel Sign skydd på sig. 

Eftersom det är första dagen med munskydd har personalen än så länge inte så mycket erfarenheter att förmedla. Men Pamela Andersson har redan noterat att man får lära sig kommunicera på ett lite annorlunda sätt.

– Det syns ju inte att man ler mot gästerna. Men man får le med ögonen i stället, säger hon.    

Vad skyddar skyddet mot?

Munskydd av papper eller tyg som täcker näsa och mun fungerar som stänkskydd och kan skydda personer i din omgivning om du själv är smittad. Men det filtrerar inte luften, så du kan fortfarande själv bli smittad om du bär munskydd. Om alla i ett sällskap bär munskydd minskar förstås smittrisken kraftigt.

Andningsskydd, som används i vården, filtrerar luften och ska skydda bäraren mot luftburen smitta. Andningsskydd finns i olika skyddsklasser, varav FFP3 är den med tätast fibrer som ger störst skydd.

Mun- och ansiktsskydd måste hanteras på rätt sätt för att ge skydd. Det ska sitta över både näsa och mun och ska inte vidröras förutom i snörena. Skyddet ska bytas om det blir fuktigt, tygmasker kan tvättas med tvål och vatten, övriga ska slängas efter användning.

Världshälsoorganisationen WHO betonar att munskydd inte är tillräckligt för att skydda andra mot smitta. Folkhälsomyndigheten påtalar också att munskydd ska ses som ett komplement till andra åtgärder som att stanna hemma vid symptom, tvätta händerna ofta och att hålla avstånd. Folkhälsomyndigheten ser också en risk i att munskydden ger en falsk trygghet och att den som rör vid sitt munskydd kan sprida smitta med händerna, mer än om man inte haft munskydd.