– Låglönesatsningen är viktig för oss. Det skulle kunna ge våra städare mer, säger Jari Visshed, tredje ordförande i Fastighets och avtalssekreterare.

I dag kommenterar han en tanke om att industrin skulle bli utan löneökningar medan undersköterskorna skulle få mer.

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors resonerar i tidningen Arbetet. Han målar upp en bild där Kommunals medlemmar i vård och omsorg får löneökningar på mellan 2 och 3 procent. Industrin, däremot, skulle just inte få något alls i årets förhandlingar. Han hävdar att en sådan utveckling inte alls är orimlig just i detta coronadrabbade år.

”Det fungerar inte så”

Men Fastighets avtalssekreterare Jari Visshed ser detta som ett osannolikt utfall.

– Det fungerar inte riktigt så, säger han. Vi kommer överens i LO om vad vi ska kräva, och sannolikheten är låg att vi ska enas om att försöka lyfta en enstaka grupp.

Årets stora avtalsrörelse sköts på framtiden när corona drog in över landet. 2,8 miljoner anställda i hela Sverige väntar fortfarande på nya avtal. De som löpte ut på våren har förlängts. I Fastighets ska 17 kollektivavtal förhandlas, för de olika branscher där facket har medlemmar.

Arbetsgivarna har gått ut i medierna med ett nollbud.

Mer om löner

35 300 kronor är medellönen i Sverige.

29 000 är medellönen för arbetare.

Kvinnor tjänar i snitt 90 procent av vad männen får in.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. 

Källa: Medlingsinstitutet

Enligt den vanliga ordningen gör industrifacken upp med sina arbetsgivare först. Planen är att de ska komma överens i oktober.

Den uppgörelsen styr sedan Fastighets och övriga fackförbunds förhandlingar. Ett antal tillfällen har Fastighets förhandlare redan bokat in med arbetsgivarnas organisationer.

– Vi har samordnat oss inom LO och de olika förbunden har samma krav, berättar Jari Visshed.

Satsar på lågavlönade

Grundkravet är ettåriga avtal med 3 procent i löneökning. Till detta kommer krav på en extra satsning på lågavlönade. I grupper där lönen är lägre än 26 100 kronor i månaden ska arbetsgivarna skjuta till mera pengar.

Om facket får som det vill.