Det var i januari 2016 som Fastighets och Sekos planer om att skapa ett gemensamt fackförbund blev kända. De båda organisationernas förbundsstyrelser beslutade då att inleda en förstudie för att se om det gick att ”få mer fackförening för pengarna”.

Större medlemsnytta var tanken

– Vi tror att ett samgående skulle ge större medlemsnytta, att vi finns ute ännu mer på arbetsplatserna och att det blir lättare för medlemmarna att få kontakt med oss och lättare får hjälp, sa Fastighets ordförande Magnus Pettersson till Fastighetsfolket 2016.

Magnus Pettersson

Förbunden beskrev då att de var lika på flera sätt, både med en samsyn i många frågor och med en liknande organisationsstruktur. Förbundens medlemmar jobbar också i vissa fall nära varandra, Fastighets medlemmar städar exempelvis färjeterminaler och Sekos städare städar ombord på färjorna.

Efter utredning har nu de två förbundsstyrelserna beslutat att bordlägga frågan. I ett uttalande på fastighets.se står det att ”läget för en sammanslagning mellan förbunden inte bedöms vara rätt. Vad som händer i framtiden återstår att se”.

Parkera men fortsätta diskutera

–Vi tar tillbaka frågan till respektive förbund för en ny och genomgripande diskussion och vi parkerar den utan att sätta ett datum, säger Magnus Pettersson till Fastighetsfolket.

Fastighets har ungefär 29 000 medlemmar inom bland annat fastighetsbranschen, städ, fönsterputs och sanering. Sekos 110 000 medlemmar finns i sektorer som tåg, post, försvar, trafik och sjöfart. Båda förbunden ingår i det fackliga samarbetet 6F. Där ingår också Byggnads, Elektrikerna och Målarna.