Hur kom ni på att starta klubben igen?

– Det behövs en fackklubb och då tänker jag på arbetsmiljön till exempel. Vi hade en klubb på ISS som hade städningen på LKAB innan Compass tog över. Nu ska vi samla den nya styrelsen och bestämma hur vi ska lägga upp jobbet. Sedan börjar vi fara ut på arbetsplatserna för att värva och träffa medlemmar. Vi ska vara mer aktiva än tidigare.

Var har varit lättast?

– Jag har ju lite vana, var klubbordförande på ISS också. De andra i styrelsen är nya så nu ska vi dela på uppgifterna.

Var har varit svårast?

– Att få folk intresserade. Det jobbar vi fortfarande på.

Vi ska vara mer aktiva än tidigare

Monica Olofsson, klubbordförande

Vad behöver du och klubben i framtiden?

– Från företaget behöver vi dator och telefon. Och från Fastighets behöver vi stöttning i början. De har sagt att det bara är att ringa. Vi ska få information om lagar och paragrafer, och jag och en styrelsekamrat har varit på facklig kurs i tre dagar.