– Jag tycker det är helt underbart att villkoren har förbättrats och alla jag ringt till är jätteglada, säger Anna Rönnbäck.

Hon är städare på Samhall i Boden och dessutom fackets försäkringsinformatör. Som sådan har hon hjälpt flera kollegor att hitta pengar i sjuk- och efterlevandeförsäkringen. Sammanlagt har de fått ut ett par hundra tusen kronor i ersättningar som de inte visste att de hade rätt till.

Hittills har det dock tagit betydligt längre tid för de flesta Samhall- och alla lönebidragsanställda att kvalificera sig för att få ersättning om de inte kunde jobba längre. Eller med försäkringsspråk: om de drabbades av arbetsoförmåga.

Alla jag ringt till är jätteglada.

Anna Rönnbäck

Folksam krävde att de skulle ha haft medlemsförsäkringen i minst två år för att kunna få ut ersättning från sjuk- och efterlevandeförsäkringen. Under den perioden fick de ha varit sjuka högst 28 kalenderdagar i sträck.

Det här ersätter försäkringen

Arbetsoförmåga – engångsersättning, 1 700 kronor (efter 90 dagars karens)

Arbetsoförmåga – månadsersättning, max 1 700 kronor/mån efter karens

Dödsfall – engångsbelopp till efterlevande, 290 000 kronor

Vissa diagnoser – engångsersättning, 50 000 kronor

Försäkringen ansluts du till automatiskt som medlem i Fastighets, om du inte tackar nej. Den kostar mellan 62 och 101 kronor per månad, premien blir dyrare ju äldre försäkringstagaren är.

För övriga försäkringstagare var kravet att ha varit frisk 90 kalenderdagar i följd innan försäkringsfallet inträffade. Från årsskiftet gäller samma betydligt kortare tid även för dem som jobbar på Samhall eller har en lönebidragsanställning.

Ändringen gäller vid arbetsoförmåga, och ger ersättning till den som blir långtidssjuk. Ersättningen vid dödsfall och diagnoser var lika för alla även tidigare.

Två år är jättelång tid.

Jessie Gustafsson

– Alla vill ha informationen, även om de har jättebra koll på både försäkringarna och förändringen, säger Jessie Gustafson, som har tillbringat många timmar i telefonen den senaste tiden.

Hon är städare på Samhall i Karlstad och har på Fastighets uppdrag ringt runt till klubbordförande och försäkringsinformatörer på olika Samhallarbetsplatser. Själv tackade hon nej till försäkringen tidigare, det tog för lång tid tills den började gälla.

– Två år är jättelång tid. Det är bra att reglerna ska ändras nu, tycker Jessie Gustafson.

Det här visar att det går att förändra.

Annica Falck

Att detta händer är en seger för Fastighets i allmänhet. Och för Annica Falck i synnerhet. Hon är Fastighets representant i företagsrådet på Samhall och sitter dessutom i fackets försäkringskommitté i region Väst.

– Jag var förbannad. Det var inte okej att vi hade sämre villkor på Samhall, säger hon.

Tillsammans med försäkringssamordnaren på regionen började hon driva frågan, ”tjatigt och envetet” enligt sig själv. Hon skrev en motion till Fastighets kongress – och facket beslutade att verka för en förändring. Så småningom var även Folksam med på att ändra villkoren.

– Det känns jättebra. Och det här visar att det går att förändra när man kämpar för det, säger Annica Falck.