Höjd gräns för rutavdrag

Rutavdraget utvidgas till att gälla för bland annat tvätt och vård av kläder och andra textilier även om de lämnas in till en tvättinrättning. En annan nyhet är den som betalar för ”enklare tillsyn” av sin bostad kan göra rutavdrag. Maxsumman att dra av på skatten för den som köper tjänsterna höjs till 75 000 kronor på ett år. Tanken när rutavdragen infördes var att göra svarta städjobb vita.

Grönare bostadsområden

Kommuner och andra fastighetsägare kan söka bidrag för att utveckla problemområden, eller som regeringen skriver ”områden med socioekonomiska utmaningar”. Pengarna ska gå till göra områdena grönare, mer hälsofrämjande och tryggare. (Börjar gälla den 15 januari 2021.)

Högre a-kassa i två år till

Ersättningen till arbetslösa höjdes 2020 som ett extra stöd till dem som förlorade jobbet på grund av coronapandemin. Höjningen blir kvar under hela 2021 och 2022.

Det högsta beloppet i grundförsäkringen är därmed 510 kronor per dag. Den gäller för dem som förlorat sitt jobb och inte har varit med i a-kassan tillräckligt länge för att få inkomstbaserad ersättning.

Det höjda taket i den inkomstrelaterade ersättning ligger också kvar. Det är 1 200 kronor per dag de första 100 dagar och därefter 1 000 kronor per dag. Fler når därmed upp till en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen.

Färre arbetade timmar krävs för a-kassa

Lättnaderna i det så kallade arbetsvillkoret, det vill säga hur många timmar man minst ska ha arbetat per månad för att få a-kassa, blir kvar i två år. Det gör att till exempel timanställda och deltidare lättare ska kunna få ersättning.

Mer pengar för vuxna som studerar

Den som har fyllt 25 år kan få låna mer om hen studerar under de närmaste två åren. Kravet är att personen ska ha haft en inkomst tidigare. En tusenlapp per månad kan studielånet höjas med. Motivet är att fler kan behöva plugga för att undvika arbetslöshet under coronan.

Det ska löna sig att vara pensionär – också

Jobbskatteavdraget skapade ”pensionärsskatten”, det vill säga en pensionär betalade mer i skatt för samma inkomst som en som jobbade. Nu ska skatteklyftan tas bort genom att ett förhöjt grundavdrag stärks för den som är över 65. Dock blir det en skillnad i beskattning även de närmaste två åren. Detta på grund av ett särskilt coronaavdrag för dem som jobbar.

Men räkna med att jobba längre

Höjningen av pensionsåldern tog ett första steg 2020. Du kan nu börja ta ut din allmänna pension först vid 62 år, tidigare var gränsen 61. Och i andra änden har du rätt att stanna kvar på jobbet tills du fyller 68 år, en höjning med ett år. Om två år höjs gränserna ytterligare.

Mer om de nya lagarna

Hela listan med viktigare lagar och förordningar finns på regeringens hemsida.