Ökningen av antalet medlemmar i a-kassorna i Sverige är tio gånger så stor som under 2019, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande.

– Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under ett enstaka år.

Hundratusentals på en månad

Medlemmarna strömmade till a-kassorna i en rasande takt, framför allt i mars när det började gå upp för oss alla hur stor påverkan coronapandemin skulle ha på samhället. Bara i mars anslöt sig 127 000 personer. Under de tre månaderna därefter gick drygt 107 000 personer till med.

På Fastighets a-kassa ökade medlemsantalet i en stadig ström varje månad från mars 2020. Nu är medlemsantalet 47 207, det högsta genom tiderna. Det förra rekordet, 44 688 medlemmar, sattes 2006.

Nästan fyra miljoner

Unionens a-kassa, Akademikernas a-kassa samt Kommunals a-kassa har haft störst tillväxt.

Nu är drygt 3,9 miljoner svenskar medlemmar i a-kassan.