1.

Tufft på Samhall – nu vittnar tidigare chefer

Flera chefer på Samhall vittnar om ett tufft klimat och en tystnadskultur, där Samhallchefer som upplevs som obekväma blir utköpta. Ett skäl kan vara att de månar mer om anställda på ett statligt företag där ekonomiskt resultat har blivit viktigare. Ett annat skäl kan vara att de är starka och inte tysta.

Samhall svarar att utköp av chefer är en del av Samhalls löpande personalkostnader, och varje uppgörelse är frivillig för den chef som slutar.

2.

Jobben med hög smittrisk ska granskas hårdare

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att göra fler kontroller i branscher där finns en stor risk att bli smittad av coronaviruset. Vilka branscher som kommer att granskas hårdare är inte klart än.

3.

Per på Samhall kämpar för rena kläder – får rätt till slut

På Samhalls tvätteri i Umeå måste de anställda tvätta sina egna arbetskläder på fritiden. Det här är emot kollektivavtalet som tydligt säger att det är företagets ansvar. Men städaren Per Backsten sa ifrån, och nu meddelar Samhall att de självklart ska tvätta de anställdas kläder.