– Vi försöker göra informationen övergripande och begriplig. Och med länkar för den som vill eller behöver fördjupa sig i någonting, säger Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Han föreställer sig att vissa arbetsgivare går in på den basala informationen om hygienrutiner, andra på bestämmelserna om skyddsutrustning för de anställda. Samtliga ska kunna börja med myndighetens för dagen nya startsida som ska ge stöd i arbetsmiljöarbetet under den pågående pandemin. Där finns informationen i ny förpackning.

– Vi vänder oss till arbetsgivarna, men även skyddsombud och arbetstagare eller den som hör till en speciell riskgrupp kan ha användning av sidan, säger Håkan Olsson.

Arbetsgivarnas ansvar

Här kommer några exempel på åtgärder som ska vidtas av arbetsgivarna, som enligt lagen har ansvaret för att arbetsmiljön är säker:

• Överväg att ändra på arbetstiderna, om det går, för att slippa trängsel i kollektivtrafiken till och från arbetet.

• Skapa mindre arbetsgrupper och, om det är möjligt, minimera personalstyrkan som finns på arbetsplatsen.

• Schemalägg pauser och luncher, så att färre tar rast samtidigt.

• Vid behov se till att personalen använder personlig skyddsutrustning.

• Se till att de anställda kan ha en god handhygien. 

Stora skillnader

Inom fastighetsskötsel och städning smittades 14 respektive 13 på 1 000 yrkesverksamma av covid-19 under hösten. 

– Uppenbarligen har arbetsgivarna i våra branscher inte lyckats skydda de anställda från smittan, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Men han drar inte alla arbetsgivare över en kam. Det finns stora skillnader i vad de har gjort.

– Där vi har skyddskommittéer eller där arbetsgivaren samarbetar bra med lokala skyddsombud lyckas de bra. Problemen finns på arbetsplatser där samverkan inte fungerar. Det är där vi måste stötta och hjälpa till med våra regionala skyddsombud.

Tipsar om utbildning

Torbjörn Jonssons tips till arbetsgivarna är att utnyttja det nya ekonomiska stödet till arbetsmiljöutbildning – både för chefer och skyddsombud som går kurs tillsammans.

Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson konstaterar att det allra viktigaste när corona och covid-19 ska bekämpas är att alla följer de fem allmänna råden från Folkhälsomyndigheten:

Råden till alla

  • Stanna hemma vid symptom på covid-19
  • Tvätta händerna ofta och noggrant, eller använd handdesinfektion
  • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel
  • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta