– Vi förhör personer och har tagit in handlingar. Jag hoppas att vi ska bli färdiga till sommaren, säger kriminalinspektör Bengt Andersson som handlägger förundersökningen hos polisen.

När den är klar avgör åklagaren om åtal ska väckas mot ansvariga personer på kvarnen och/eller om det ska utdömas en företagsbot mot företaget. Eller om förundersökningen ska läggas ner och ingen ställs till ansvarig för dödsolyckan.

Få dödsolyckor 2020

När tidningen Arbetet räknar samman dödsolyckorna på svenska arbetsplatser under 2020 blir summan 27. Siffran är låg jämfört med de senaste åren, då antalet dödsfall har legat runt 50.

Men till förra årets låga siffra kommer så småningom att läggas dödsfall som beror på coronapandemin. Åtminstone om de omkomna jobbade inom vård eller omsorg eller på labb. Efterlevande till de tre Samhallanställda som Fastighetsfolket skev om i våras kommer däremot inte att få deras död i covid-19 godkänd som arbetsskada. Detta oavsett om de smittades på jobbet eller någon annanstans.

Bygg och transporter drabbade

I 25 av de 27 dödsolyckorna har åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål startat förundersökningar om arbetsmiljöbrott, skriver Arbetet. Inget åtal har ännu väckts. Åtta av förundersökningarna lades ner och i de fallen kommer ingen att ställas till svars för dödsfallen.

Byggsektorn och transporter tillhör de hårdast drabbade branscherna. Inom städning och fastighetsskötsel är dödsolyckorna mer ovanliga.

Men 2020 omkom en 40-årig man i Stigtomta i Sörmland. Han hade varit anställd i många år på kvarnen som bland annat tillverkar djurfoder. Mannen klämdes till döds av en robot när han grovstädade lokalerna den 4 juni.

Förbjöds använda roboten

Kort efter olyckan förbjöd Arbetsmiljöverket företaget att använda roboten, och hotade med ett vite på 100 000 kronor om det skulle ske. Myndighetens krav var att företaget måste ordna så att anställda inte ska kunna vistas inom robotens arbetsyta när den är igång.

Arbetsmiljöverkets utredare av dödsolyckan väntar nu in vad polis och åklagare kommer fram till.

– Det är otroligt tragiskt. Utredningarna pågår och jag vill inte tala om det, säger chefen för kvarnen.

Jobbdöden

Arbetsmiljöverket för statistik över dödsolyckor på svenska arbetsplatser. Tidningen Arbetet räknar in ytterligare några olyckor som inte hanteras av myndigheten. Här kommer Arbetets siffror:

2021: 2 döda på jobbet under januari

2020: 27 döda på jobbet

2019: 46 döda på jobbet

2018: 55 döda på jobbet

2017: 49 döda på jobbet.