Fastighets nästa kongress är i 2022. Det kan tänkas vara lång tid till dess, men redan nu bör medlemmarna börja fundera på hur de kan påverka och göra sin röst hörd i förbundet.

Stadgekommittén, som har i uppdrag att se över förslag till nya stadgar, har haft sitt första möte. I augusti ska de presentera ett eventuellt förslag till olika stadgeändringar för Fastighets förbundsstyrelse. Stadgarna är de grundläggande reglerna för hur hela förbundets verksamhet ska fungera.

Det här måste bli bättre

Gruppen kommer att lägga stort fokus på att diskutera hur de olika lokala organisationerna i Fastighets ska fungera bättre, så att fler medlemmar engagerar sig.

– Grunden i Fastighets organisation är att många av våra medlemmar engagerar sig. Vi behöver bättre fungerande lokala organisationer med fler aktiva medlemmar. Det är inte säkert att det sker genom att ändra i stadgarna, men vi behöver få igång den diskussionen, säger Yvonne Nygårds, som är Fastighets andre ordförande och den som leder kommittén.

Forum ska utvärderas

Frågan var på tapeten redan på 2018 års kongress. Då röstades en ändring av stadgarna igenom som innebar att det infördes så kallade avdelningsforum. Det är möten där avdelningarna har träffats för att samarbeta och utvecklas. 

– Vi ska utvärdera hur det har gått och vad som kan göras ännu bättre där. Vi skulle behöva engagera våra klubbar mer, det är från arbetsplatserna som vår verksamhet behöver utgå, säger Yvonne Nygårds.

Så kan medlemmarna påverka

Så hur kan en vanlig medlem göra sin röst hörd inför kongressen 2022?

– Genom att delta i diskussionen på avdelningsmöten, klubbmöten, lyfta frågor med förtroendevalda på arbetsplatsen, komma med idéer och tankar till de som sitter i stadgekommittén. Och självklart skriva motioner, säger Yvonne Nygårds.

Några hålltider: Stadgekommittén lämnar sina förslag till förbundsstyrelsen den i augusti 2021. Förslaget skickas sedan ut tillsammans med kallelsen till kongressen som ska ske 8 månader före kongressen, det vill säga den 6 september. Efter det har alla möjligheter att skicka in motioner på stadgekommitténs förslag.

De sitter i stadgekommittén

  • Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.
  • Patrik Hellström, fastighetsskötare, avdelning Västerås. Sitter i förbundsstyrelsen.
  • Madlén Gunnarsson, ombudsman i Region Väst.
  • Erika Sundvall, ombudsman i Region Nord.
  • Madeleine Holst, bovärd, förtroendevald i avdelning Lund, aktiv i Region Syd.
  • Curt Öhrström, fastighetsskötare, förtroendevald i avdelning Södertörn i Region Ost.
  • Jimmy Winge, fastighetsskötare, ordförande i Fastighets koncernklubb på Riksbyggen.

Ytterligare någon till person kan tillkomma.