– Många av våra medlemsföretag har det fortfarande svårt. Men branscherna är inte i chock längre, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

– I fjol våras hade vi väldigt många samtal med arbetsgivare som var oroliga och stressade för vad coronapandemin skulle föra med sig.

18 % av företagen har sagt upp fast anställda under hösten

Hon jämför svaren i den nya enkäten, som handlar om perioden september till januari, med en som handlade om pandemins första halvår. De som svarar är företag inom sanering, städning och hemservice.

Pernilla Enebrink näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen
– Städare tillhör de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån.

– En lite större andel av företagen har sagt upp fast anställd personal jämfört med i våras. Och ungefär lika många som tidigare under pandemin har nyanställt fast personal under hösten.

Coronakrisen har drabbat och fortsätter att drabba städ- och serviceföretag, framför allt de som har kunder inom flyg-, hotell- eller restaurangbranschen.

10 % av företagen har nyanställt under hösten

 – Läget beror mycket på vilken bransch företagets kunder befinner sig i. Mindre städföretag som är inriktade på till exempel resor och nöjen har det tufft … Medan större företag många gånger har lättare att placera om folk till andra uppdrag, kanske inom vården, säger Pernilla Enebrink.

Permittering fortsatt aktuellt

Företag som går dåligt har fortfarande en möjlighet att korttidspermittera anställda. Det vill säga: De anställda går ner i tid och förlorar en mindre del av sin lön, medan staten ger ekonomiskt stöd. Den som jobbar 60 procent får en lönesänkning på 6 procent.

– En dryg femtedel av företagen ser att de behöver permittera framöver. Det är en något större andel än i den förra undersökningen. Men korttidspermitteringen måste fungera smidigare, säger hon. Nu får våra medlemsföretag ligga ute med pengar länge.

21 % ser att de behöver permittera personal framöver 

Sjukfrånvaron har ökat

De anställda är sjukare än före pandemin, men ligger på samma nivå som i början. Två tredjedelar av företagen rapporterar att sjukfrånvaron har ökat.

– Ja, det är inte så konstigt. Städare tillhör de yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån, och samtidigt ska vi alla stanna hemma vid minsta symtom, säger Pernilla Enebrink.

Så blickar hon framåt:

– Pandemin har fått människor att på ett annat sätt förstå hur viktiga städare är för att minska virusspridningen i samhället. Jag hoppas att det håller i sig.

Om undersökningen

315 av Almega Serviceföretagens medlemmar har svarat på enkäten. Det ger en svarsfrekvens på 27 procent.