1.

Facket vill engagera fler

Fastighets har sin nästa kongress 2022. Nu ser en grupp över förbundet stadgar, med ett centralt syfte att få fler medlemmar att aktivera sig i facket.

– Grunden i Fastighets organisation är att många av våra medlemmar engagerar sig. Vi behöver bättre fungerande lokala organisationer med fler aktiva medlemmar, säger Yvonne Nygårds, som är förbundets andre ordförande.

2.

Uppsägningar i coronans spår

Städföretag tvingas skära ner på grund av coronapandemin. I en enkät från Almega Serviceföretagen uppger två av tio företag att de har sagt upp fast anställda under hösten.

3.

Fastighetsskötare stack sig på spruta

När en fastighetsskötare i Skåne skulle slänga sopor, råkade han sticka sig på en spruta som låg i en av soppåsarna. Arbetsmiljöverket utreder det här som en allvarlig händelse.