– Det är positivt att de yrken där smittrisken är störst ska kontrolleras, kommenterar Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Facken och arbetsgivarnas organisationer har informerats om hur Arbetsmiljöverket ska prioritera sina inspektioner den närmaste tiden. Myndigheten har fått ett uppdrag från regeringen att fokusera på branscher där risken att drabbas av covid-19 är stor.

– Vi har också lyft den frågan genom LO. Arbetsmiljöverkets resurser måste användas där de gör mest nytta, säger Torbjörn Jonsson.

Där hemarbete är omöjligt

Vilka de mest utsatta branscherna är har myndigheten nu analyserat. Den ska ”fokusera tillsynen på branscher där det sker många mänskliga kontakter, där det är svårt att hålla rekommenderat avstånd till varandra och där hemarbete inte är möjligt”.

I praktiken betyder det att hårdgranskningen fortsätter på företag inom städ och fastighetsskötsel samt restauranger som levererar hämtmat. Nu i mars blir det dessutom riktade inspektioner i skolor, både friskolor och de kommunala, samt på större byggarbetsplatser.

Kollektivtrafiken är också ett prioriterat område. Där granskar Arbetsmiljöverkets inspektörer både smittfaran och riskerna för hot och våld.

Skyddsombud ska var med

Kravet på arbetsgivarna är att de ska undersöka de anställdas arbetsmiljö och att de har bedömt riskerna för att smittas av covid-19 i sitt jobb. Samt att arbetsgivarna förebygger riskerna. Myndigheten vill ha med ett skyddsombud vid inspektionerna.

De flesta ”besöken” kommer av corona-skäl att göras via telefon eller videomöten. En del kommer dock att ske ute på arbetsplatserna.