För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

1.

Här fick alla vaccin

På Samhall i Östhammar har hela personalen fått coronavaccinet.

Delar av personalen jobbar med att köra ut matlådor och varor åt äldre i hemtjänsten. Och områdeschefen såg därför till att alla fick coronavaccinet.

– Vi är så glada allihop. Vår chef är verkligen så omtänksam och bryr sig om oss, säger Katarina Mäkinen på Samhall Östhammar.

2.

”Coronastrategin anpassad för medelklassen”

Kvinnor i arbetaryrken är de som drabbas hårdast i pandemin, enligt en enkät från LO. Nästan hälften av kvinnorna uppger att de inte kan hålla avstånd i sitt jobb. Och många uppger också att de inte har fått tillräcklig skyddsutrustning.

– Hittills har coronastrategin anpassats efter medelklassen som kan jobba hemma, kommenterar LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

3.

Kritik när smittskydd inom Samhall kontrolleras

Arbetsmiljöverket har gjort en specialinspektion av flera städarbetsplatser inom Samhall, och det är flera arbetsplatser som får bakläxa. Kritiken handlar framför allt om att smittrisken inte är tillräckligt undersökt och bedömd.