– Det går alldeles för långsamt. Könsbalansen i olika jobb spelar roll för jämställdheten framåt, säger Mathilda Hauge, ombudsman på Fastighets region Syd.

Skapar diskussion

Hon berättar att detta alltid kommer upp när hon är ute på arbetsplatser, vare sig det handlar om städning eller fastighetsskötsel. Hon väcker frågan om löneskillnader mellan mansdominerade jobb och kvinnodominerade, trots att avtalens lägstalön inom Fastighets inte skiljer sig mycket åt. Och det blir prat om varför kvinnor oftare jobbar deltid.

– Jag vill skapa en diskussion, säger hon av fortsätter med att det fortfarande kan finnas en attityd som gör det svårt för kvinnor att ta sig in i fastighetsbranschen.

15,8 % av fastighetsskötarna är kvinnor. År 2006 var de 11 %.

Jämför alla yrken

Tidningen Arbetet har plockat de senaste siffrorna om könsbalansen på arbetsmarknaden ur SCB:s yrkesregister. I de allra mest kvinnodominerade jobben – barnmorska, tandsköterska och barnskötare – har nästan inga män tagit plats. Och i den motsatta delen av yrkena – kyltekniker, snickare och plåtslagare – är mansdominansen så gott som total.

I slutet av den här artikeln kan du söka upp både ditt eget och andras yrken för att se hur det ser ut med könsbalansen.

Är du städare? Då säger statistiken att 73 av 100 av dina arbetskamrater är kvinnor. 27 av dem är män. När Fastighetsfolket går tillbaka till statistiken visar det sig att detta har förändrats de senaste 15 åren. Då var en ännu större andel i städbranschen kvinnor.

73,3 % av städarna är kvinnor. År 2006 var de 80 %.

Även bland fastighetsskötarna har balansen ökat något sett på 15 år. Yrket ligger i andra änden av listan, och i dag kan kan fastighetsskötaren hitta 84 män bland 100 kollegor, rent statistiskt alltså. Hen kan räkna till 16 kvinnor.

Betydelse för lönen?

Sanerare finns också med på den nya listan från Statistiska centralbyrån: 87 av 100 sanerare är män. 13 är kvinnor. Siffran är svår att jämföra bakåt eftersom yrket inte var en egen grupp i tidigare statistik.

Men spelar det någon roll hur stor andel kvinnor eller män det finns i en bransch?

Vi frågar Ewa Edström, central ombudsman inom området avtal och förhandlingar. Hon riktar direkt in sig på lönefrågan, men konstaterar att hon inte har sett forskning som visar att lönerna stiger när andelen män ökar i ett yrke. Motsatsen är däremot känd: Genomsnittslönen går ofta ner i takt med att fler kvinnor kommer in i en bransch.

Började som extraknäck

– Vi kan däremot se att skillnaden i löner mellan Fastighets branscher krymper. Jag är glad att vara med och arbeta för att minska de skillnaderna, men det tar tid, säger Ewa Edström.

Hon blickar tillbaka till en tid när städare inte räknades som ett yrke. Då var städning ett extraknäck för hemmafruar.

– Det skapade en ojämlikhet från början.

Jämställt i teorin

I dag skiljer det några hundralappar mellan den lägsta lönen i Fastigoavtalet för fastighetsskötare och lägstalönen Almegas serviceentreprenadavtal för städare. Däremot skiljer sig snittlönerna åt.

– På städsidan kommer alla in på lägsta nivån och blir kvar där. Medan fastighetsskötarna ofta ligger flera tusenlappar över avtalslönen, förklarar Ewa Edström.

Så ser fördelningen ut i olika yrken

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.