– Jag vill gärna tro att arbetsmiljöfrågan flyttas upp i prioritetsordningen nu, både hos oss och hos arbetsgivarna. Pandemin har gjort att många arbetsgivare på ett brutalt sätt har upptäckt att arbetsmiljön är viktig och att samverkan är bra, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Den 31 januari 2020 skrev Fastighetsfolket sin första artikel om coronapandemin. Flygplansstädare på Arlanda var mycket oroliga för att smittas av det nya viruset från Kina.

För exakt ett år sedan, den 11 mars, kom Världshälsoorganisationen fram till att covid-19 är en pandemi. I dag tillhör viruset vardagen i Sverige och på svenska arbetsplatser.

Städningen farligare

Vård och omsorg går på knäna. Kontorsfolket har flyttat hem med sina datorer. Städning och fastighetsskötsel har blivit farliga jobb där arbetare blir smittade på arbetsplatsen eller i bussen på väg dit.

Jeanette Cervin Fastighets
”Riskbedömningarna fungerar och kommunikationen är bättre nu.”

I april förra året anmälde två huvudskyddsombud på städkoncernen Inspira att företaget inte gjorde tillräckliga riskbedömningar och utsatte anställda för risken att smittas av corona. I det ena fallet hann Arbetsmiljöverket inte agera förrän åtgärder var på gång. I den andra regionen hotades Inspira av vite innan företaget bedömd och åtgärdade riskerna.

– Resultatet är att riskbedömningarna fungerar och kommunikationen är bättre. Vart och ett av de 1 200 ställen vi städar på i vår region riskbedöms nu, säger Jeanette Cervin, Fastighets huvudskyddsombud på Inspira i Västerås.

Städarna blivit viktigare

Ingen vet när vaccin och flockimmunitet gör att vi kan komma närmare varandra igen. Att det inte blir som förut, det är framtidstänkare inom facket och arbetsgivarna överens om.

Pernilla Enebrink Almega Serviceföretagen
”Med mindre kontorsytor där ingen har sitt eget skrivbord eller sitt eget tangentbord kan det behövas mer städning.”

– Städningen har kommit upp på tapeten, och jag tror att det håller i sig.

– Man har på ett annat sätt förstått hur viktiga städare är för att minska virusspridningen i samhället. Och med fler som jobbar hemifrån även i framtiden behöver vi kanske hitta nya servicetjänster på kontoren. Med mindre ytor där ingen har sitt eget skrivbord eller sitt eget tangentbord kan det behövas mer städning.

Så låter spaningen från Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen. Medlemsföretagen finns inom städning, sanering och hemservice. Den senaste enkäten ger beskedet att nära två av tio företag har sagt upp fast anställda under hösten. Ett av tio har nyanställt under samma period.

– Mindre städföretag med kunder inom till exempel resor och nöjen har det tufft i pandemin. Större företag har lättare att placera om folk till andra uppdrag, säger Pernilla Enebrink.

Ljus framtid för fastighetsskötare

Mona Finnström, vd på arbetsgivarorganisationen Fastigo, räknar med en ljus framtid för fastighetsskötare när pandemin har ebbat ut.

Mona Finnström Fastigo
”Fler blir medvetna om vad som behöver göras i lägenheten också.”

– Jag tror att fler kommer att jobba hemifrån efter coronan än före. Det blir större slitage i trapphus, tvättstugor, hissar och på gårdar – men också inne i lägenheterna. Fler är hemma och blir medvetna om vad som behöver göras i lägenheten också.

Hon ser också framför sig att fastighetsskötarna själva blir mer digitala i kontakten med hyresgästerna.

Upphandlare ställer högre krav

Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO, talar om ”det nya normala”, tiden som kommer efter pandemin.

Carola Löfstrand LO
”Det kommer att krävas kompetensutveckling om smittspridning och hygienfrågor.”

– Tjänstemannayrkena förändras i hur och var man jobbar, och det påverkar fastighetsfolk. Jobbet förändras för fastighetsskötare och städare beroende på hur stora kontorsytor som kommer att behövas in framtiden. Ett annat perspektiv är att medvetenheten om hur viktigt det är med hygien tack och lov har blivit högre. Och de som upphandlar städning kommer troligtvis att ställa högre krav, säger hon.

– Det kommer att krävas kompetensutveckling om smittspridning och hygienfrågor i flera yrkesgrupper. Fastighetsskötare kan få fler uppgifter, och då måste de få både rätt kompetens och rätt skydd.

Hon konstaterar också att det behövs ett skyddsnät som fångar upp den som har fått eller får långtidscovid. Det krävs rutiner och instruktioner från Försäkringskassan.

Redskap för framtida kriser

– Och på arbetsplatserna måste chefer och kollegor ha förståelse för en som inte levererar som tidigare. Det måste göras en arbetsplatsanpassning och riskbedömning så att de som har långtidssymptom inte slås ut.

Torbjörn Jonsson
”Det är livsviktigt att hitta modeller som ger skyddsombuden högre status.”

Carola Löfstrand ser också behovet av en återgångsplan när ”det nya normala” blir verklighet. Då krävs redskap för att möta framtida kriser.

– Det är livsviktigt att hitta modeller som ger skyddsombuden högre status. Och mer utbildning, säger Fastighets Torbjörn Jonsson.

Hur har coronan ändrat ditt liv?

Har du haft problem med jobbet, smittrisken, sjukdomen? Eller är det något som har fungerat extra bra på din arbetsplats? Hör av dig till oss och berätta! Mejla redaktionen@fastighetsfolket.se