– Jag blir tyvärr inte överraskad. Städning är en oseriös bransch, med vissa seriösa aktörer, kommenterar Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

Städföretag ingår i Arbetsmiljöverkets specialkoll av branscher där anställda är särskilt utsatta för smittrisker under pandemin. Hundratals arbetsplatser ska inspekteras. Fastighetsfolket har gått igenom vad inspektörerna hittade när de granskade 20 privata städföretag.

Det handlar om stora företag med verksamhet på flera håll i landet. Och det handlar om små firmor med en eller annan anställd.

Utsatt bransch

Genomgående är att företagen inte har koll på hur de ska undersöka och bedöma smittriskerna. De kritiseras också för okunskap om hur de ska åtgärda riskerna. Och hur de dokumenterar detta arbetsmiljöarbete.

– Vi inspekterar branscher där de anställda är särskilt utsatta för smittrisker under pandemin. Städning är en av dem, berättar Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Hittills har 325 inspektioner inom projektet resulterat i inspektionsmeddelanden där företagen fått besked om att något måste göras. Hur stor andel det är av de granskade företagen finns ingen samlad bild av. Inte heller hur allvarliga risker som har avslöjats. Arbetsmiljöverket har inte sammanställt statistiken eftersom tillsynen fortfarande pågår.

Torbjörn Jonsson Fastighets
”Även företag som försöker sköta sig blir tvungna att gena i kurvorna.”

Alla fick nedslag

En av inspektörerna som arbetar i projektet är Solbritt Johansson. Hon har gjort sina inspektioner i Stockholmsområdet, men coronasäkert via telefon.

– Jag har haft en tio, tolv företag inom städ och alla har fått nedslag. Utifrån dem kan jag säga att de i grunden är medvetna om smittan och har vidtagit alla möjliga åtgärder. Men genomgående saknas dokumentationen av riskbedömningar och åtgärder, säger hon.

Utbildning behövs

Vissa arbetsgivare behöver uppenbarligen utbildas. Så här skriver en annan inspektör till ett företag:

”Coronaviruset är ett smittämne i riskklass 3. Ni har inte undersökt och riskbedömt riskerna i arbetet med anledning av coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, i er verksamhet.”

Andra städföretag uppmanas att utbilda sin personal. Ett arbetar med hemstädning, och där kräver Arbetsmiljöverket att arbetstagarna ska få särskild utbildning om smittrisker när de kommer i kontakt med kroppsvätskor. De behöver lära sig hur de ska undvika smitta, skydda sig mot skär- och sticksår samt följa hygienregler.

Nya inspektioner på gång

Ett stort bolag uppmanas att se till att anställda kan tvätta eller desinfektera sina händer när det finns risk för smitta. Ett annat städföretag måste ta fram instruktioner om hur visir och munskydd ska användas.

Budskapet i de 20 inspektionsmeddelandena är att brister omedelbart ska åtgärdas och att företagen ska återkomma med besked om detta. I några fall påpekar inspektören att det krävs en skriftlig handlingsplan om åtgärderna inte kan genomföras direkt. I de flesta fall är datum för en uppföljande telefoninspektion inbokat.

Ari Kouvonen Almega Serviceföretagen
”Det nya verktyget som ska hjälpa företagen har blivit fördröjt … på grund av coronan.”

”En jätteutmaning”

– Covid-19 har varit en jätteutmaning för städföretagen, kommenterar Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen.

– De har fått jobba för att behålla sina uppdrag och jag antar att många inte har mäktat med att också riskbedöma sina olika uppdrag och sköta dokumentationen samtidigt.

Han berättar att Serviceföretagen är på gång med ett förbättrat redskap som ska hjälpa medlemsföretagen med att riskbedöma och åtgärda till exempel smittrisker.

– Men det har blivit fördröjt … på grund av coronapandemin, säger Ari Kouvonen.

”Press från oseriösa aktörer”

Fastighets Torbjörn Jonsson igen:

– Hela branschen är starkt pressad av de oseriösa aktörerna. Även företag som försöker sköta sig blir tvungna att gena i kurvorna … och då blir det arbetsmiljön som de sparar in på. Kunskapsnivån på de små och medelstora företagen är alldeles för låg. Och ofta är det där vi inte har så starka och välutbildade skyddsombud.

Trappan som skyddar anställda

Vid flera inspektioner beskriver Arbetsmiljöverket den ordning en arbetsgivare ska genomföra skyddsåtgärder i. Det kallas för åtgärdstrappan och så här ser den ut i coronatider:

Steg 1: Försök att ta bort risken för smitta.

Steg 2: Begränsa smittrisken genom gemensamma skyddsåtgärder, till exempel tekniska åtgärder eller en förändring av hur arbetet är organiserat.

Steg 3: Se till att personalen har och använder personlig skyddsutrustning om det fortfarande finns risk att de smittas efter de tidigare stegen.