Sendous Bashefa och Genet Yohanes är städare som båda startade sina liv i andra delar av världen. I dag jobbar de på bostadsföretaget Eidar i Trollhättan, och hoppas att deras introduktionsanställningar blir vanliga fasta jobb efter sommaren.

– Jag älskar att städa och tycker att jobbet är jättebra, säger Sendous Bashefa, som är född i Irak, flyttade till Iran och sedan kom till Sverige för 14 år sedan.

– Tidigare har jag varit arbetslös, haft praktikjobb och arbetat på en restaurang, men bara när det behövdes. Jag hade svårt med studierna på SFI, och då kan det vara lättare att få ett städjobb än många andra arbeten. Nu vill jag bara jobba!

Stigande andel

För tio år sedan var 44 procent av städarna födda utanför Sverige. I den senaste statistiken, som är från 2018, har andelen stigit till över 60 procent.

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen, gör återkommande rapporter om tillståndet i städbranschen och är på gång med en ny under året. Siffrorna om var städare kommer ifrån har han tagit fram under gång.

Där framgår också att 50 procent av städledarna är födda i ett annat land än Sverige.

Väg in på arbetsmarknaden

Ewa Edström är central ombudsman på Fastighets med ansvar för förhandlingar och avtal inom städ. Hon ser flera anledningar till att städning har blivit ett alltmer internationellt yrke i Sverige.

– När arbetskraftsinvandringen och asylinvandringen ökade kom det fler utlandsfödda. Och de behöver försörja sig.

– Många av dem klarar inte svenskan perfekt, och det krävs inte alltid i städyrket. Så städning kan vara den enda vägen in på arbetsmarknaden för många, säger Ewa Edström.

Hoppas på fortsatt jobb

Genet Yohanes kom till Sverige från Etiopien när hon var 20. Efter många år utan jobb började hon också på Eidars yrkesintroduktion för städare i höstas. Utbildningen är ett så kallat lokalt jobbspår. Arbetsgivaren driver den i samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunen. Den ska leda till ett yrke där det finns jobb och målgruppen är nyanlända.

– Det är perfekt, jag trivs jättebra och hoppas få fortsätta här. Nu har jag gått en utbildning i städning!

Varför tror du att andelen utlandsfödda blir fler inom städning?

– Jag vet faktiskt inte varför svenskar inte vill ha städjobb, säger Genet Yohanes.

Härifrån kommer städarna

Största gruppen är födda i Sverige.

1. Sverige

2. Europa, utanför Norden

3. Asien

4. Afrika

5. Sydamerika

6. Norden, utanför Sverige

7. Nord- och Mellanamerika

Källa: Almega Serviceföretagens branschrapport 2019