Covid-19 har varit en jätteutmaning för hela världen, inte bara städföretagen. Arbetsgivarorganisationen Almega städföretagen går ut i en artikel i Fastighetsfolket att det nya verktyget, som ska hjälpa medlemsföretagen att riskbedöma och åtgärda till exempel smittrisker har blivit fördröjt på grund av coronan. Därför har inte städföretagen gjort riskbedömningar och dokumenterat.

Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) har funnits i 20 år. Den beskriver hur arbetsgivaren ska undersöka, riskbedöma, upprätta handlingsplaner, dokumentera med mera. Städbranschen har alltså haft 20 år på sig, och det är varje företags ansvar att följa föreskriften.

Jag har hittills inte varit på något städföretag där man uppfyller kraven på ett tillfredställande sätt i varken sig SAM eller OSA, utan det finns ofta stora brister.

Den som är ansvarig för arbetsmiljöarbetet på företaget behöver kunskaper, resurser och befogenheter, om du saknar något av dessa så fungerar det inte i praktiken.

I städbranschen är det stora brister i alla tre delarna. Om nu Almega behöver ta fram verktyg för städföretagen och de själva inte klarar det så är det tydligt att det saknas kunskaper. Och har man inte mäktat med så saknas det resurser, såsom tid.

Det här är SAM och OSA

SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är en föreskrift från Arbetsmiljöverket (AFS 2001:1). Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De viktigaste är

  • undersöka verksamheten
  • bedöma risker som blivit tydliga vid undersökningen
  • ta till åtgärder för att minska riskerna 
  • kontrollera att åtgärderna bidragit till en bättre arbetsmiljö.

OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö, är också en föreskrift från Arbetsmiljöverket, (AFS 2015:4).

OSA ska förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Exempel på risker kan vara kränkande särbehandling eller ohälsosam arbetsbelastning.