– Ärendet är svårt att reda ut, säger Ewa Edström, central ombudsman på Fastighets, som förde fyra fackmedlemmars talan på den centrala förhandlingen om lönerna.

Lönefrågan på städföretaget KZ service & städ är en följetong. Efter lokala och centrala förhandlingar som slutade i oenighet har Fastighets valt att stämma KZ.

– Företaget har inte följt lönerna i kollektivavtalet. Men det är samtidigt rörigt att reda ut vad som är rätt och fel. Arbetsgivaren har ibland satt in pengar på anställdas lönekonton och ibland swishat en summa.

Fler kräver lön som saknas

Under ärendets gång har ytterligare två Fastighetsmedlemmar hört av sig med lönefordringar. Samtliga sex medlemmar, som inte har fått rätt löneutbetalningar, har nu lämnat företaget.

Almega Serviceföretagens förhandlare, som företräder företaget, vill inte kommentera ärendet.

Anställda behandlas kränkande

I höstas berättade vi om arbetsmiljön på KZ service & städ och Victoria Björkmans anmälan till Arbetsmiljöverket. Hon är regionalt skyddsombud på Fastighets och beskrev hur anställda behandlats kränkande och tvingats jobba så mycket att det är skadligt för hälsan. I sin så kallade 6:6a-anmälan begärde hon att myndigheten ska kräva ändring eller stoppa arbetet på företaget.

Hon skrev att det saknas kunskaper om hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras. Hon påtalade också att rutiner för att hantera coronaviruset saknades. Och att rehabilitering inte sköts trots lång och hög sjukfrånvaro på företaget.

Victoria Björkman sa då att hon aldrig hade sett något liknande på någon annan arbetsplats.

Myndighet kräver besked

Arbetsmiljöverket har nu krävt av företaget att det ska redovisa hur det undersöker den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och vill se riskbedömningar och dokumentation på åtgärder. Mål och rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering av medarbetare efterlyses. Liksom bedömningen av smittrisker.

KZ service & städ ska i dagarna komma in med sitt svar till Arbetsmiljöverket.

KZ Service och städ

… omsatte 4,7 miljoner kronor 2019.

… hade enligt bokslutet 9 anställda år 2019, cirka 25 enligt företagets hemsida, och i höstas mellan 15 och 20 på avlöningslistan där även inhoppare finns, enligt vd.

… städar kontor, byggen, andra företag och hemma hos privatpersoner.