Att arbeta nära andra människor ökar risken att få svår covid-19.
–  En annan riskfaktor är att ofta utsättas för andra människors sjukdomar och infektioner. Det är värre att både göra det och arbeta nära andra, säger Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet och verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm

Den allra största risken att drabbas av svår covid löper trafiklärare. Andra yrken i risktoppen är läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, fritidsledare, pastorer och sjuksköterskor. I statistiken räknas det som svår covid-19 när patienten har vårdats på sjukhus.

Viss ökad risk

Bland fastighetsskötare och städledare syns en viss ökad risk att hamna på sjukhus med covid-smitta. Bland 7200 yrkesverksamma i Stockholms län har 48 drabbats. Långt under risken för vårdpersonal och bilskollärare, men ändå högre än genomsnittet.

I yrkesgruppen städare märks däremot ingen höjd risk att drabbas av svår covid. Där är andelen ungefär som genomsnittet på hela arbetsmarknaden.

Olika städjobb

Siffrorna finns i en rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin. Forskare har gått igenom yrkesuppgifter för 2 984 personer i Stockholms län, som har legat på sjukhus för covid-19 någon gång under mars till november förra året.

–  Jag har ingen förklaring till att städare inte drabbats mer än andra. Möjligen att hela yrkesgruppen är mycket bred med allt från byggstädare till hemtjänstpersonal, och att siffrorna skulle se annorlunda ut i vissa delar av den, säger Maria Albin.

”Använd företagshälsovården”

Rapporten visar också att risken att drabbas av svår covid-19 var lika hög i november som i början av pandemin.

Har arbetsgivarna inte tagit riskerna på allvar?

– Jag tror att de har gjort en hel del, men att de måste göra mer. Smittan är mer utbredd i samhället nu jämfört med i starten på pandemin. Och under vinterhalvåret är vi mera inne i torr luft och en ventilation som inte alltid är så bra.

– Arbetsgivarna borde ta mer hjälp av företagshälsovården, säger Maria Albin.

Fetma är en annan riskfaktor

Överviktiga och feta är överrepresenterade bland dem som får intensivvård på grund av covid-19. Siffrorna från Svenska intensivvårdsregistret är osäkra eftersom långt ifrån alla intensivvårdsavdelningar har rapporterat in längd och vikt på sina patienter. Men på de avdelningarna som har rapporterat väger de covidsjuka i snitt elva kilo mer än andra intensivvårdspatienter. Resultatet får stöd i undersökningar från andra länder.

Källa: TT