Inspektionen var en del av Arbetsmiljöverkets särskilda granskning av smittrisker i städbranschen. Besöket i Strängnäs är en av flera inspektioner som myndigheten gjort av städarbetsplatser inom Samhall.

Riskbedömningen om smittrisker för städarna i Strängnäs behöver uppdateras, skriver Arbetsmiljöverket. Det anges inte tillräckligt tydligt hur städarna kan bli smittade av covid-19 i respektive arbetsmoment. Det måste bedömas vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk och vilka smittvägar som är aktuella.

”Samhall sitter centralt”

Richard Fredriksson, Fastighets regionala skyddsombud, är inte förvånad.

– Nej, nej. Inte alls. Det här är precis det jag har påtalat flera gånger tidigare för Arbetsmiljöverket. Generellt gör Samhall inte riskbedömningar utifrån arbetsmiljölagstiftningen. Samhall gör inte riskbedömningar för individerna, objektet och arbetsmomenten i kombination, utan sitter centralt och tar fram dokument med riskbedömningar där.

Fastighetsfolket har tidigare rapporterat om upptäckta brister på städenheterna i Eskilstuna, Örebro, Karlskrona och Nyköping. Smittriskerna är inte tillräckligt undersökta och bedömda.

”Jag har rätt”

Richard Fredriksson och andra skyddsombud har flera gånger påtalat att Samhall ska riskbedöma smittorisken för varje enskilt objekt – inte centralt.

– Nu har Arbetsmiljöverket besökt fem ställen i min region och hos samtliga har de slagit ned på exakt det jag har påtalat. Så jag vet att jag har rätt enligt lagstiftningen, säger Richard Fredriksson.

Samhall jobbar för fullt för att uppdatera sina dokument för riskbedömningar i Strängnäs, uppger Tomas Andersson, distriktschef på Samhall i Strängnäs, Västerås och Enköping.

– Det är jättebra att Arbetsmiljöverket gör inspektioner, vi lär oss något varje gång. Samtidigt är det beklagligt att de hittat detaljbrister i dokumentationen. Vi behöver titta på varje arbetsmoment separat, det ska vi så klart göra så att det blir en korrekt riskbedömning varje gång vi gör det.

Håller inte med

Tomas Andersson delar inte Richard Fredrikssons bild att Samhall gör riskbedömningar centralt istället för att riskbedöma lokalt i varje arbetsmoment på de olika objekten.

– Nej, det delar jag inte. Det görs säkert en hel del centrala riskbedömningar på Samhall vilket jag tycker är bra. Men vi gör självklart våra riskbedömningar utifrån arbetsmomenten och om det blir förändringar i arbetet, nya kunder med mera. Samtidigt behöver själva dokumenten förändras så som Arbetsmiljöverket har påpekat.