1.

Fastighets­skötare har ökad risk att få svår covid

Fastighetsskötare och städledare löper något högre risk än andra yrkesgrupper att drabbas av svår covid-19. Bland städare märks däremot ingen höjd risk att läggas in på sjukhus på grund av covid.

Det visar siffror från Centrum för arbets- och miljömedicin. Den stora riskfaktorn är att jobba nära andra människor. Störst risk löper trafiklärare och läkare.

2.

Samhall­enhet får bakläxa på smittrisker

På Samhalls enhet i Strängnäs har Arbetsmiljöverket hittat brister vid en inspektion. Det är inte tillräckligt tydligt hur städarna kan bli smittade av coronaviruset i olika arbetsmoment. Samhall svarar att de jobbar för fullt med att uppdatera de aktuella dokumenten.

– Detta är precis det jag har påtalat hela tiden, säger regionala skyddsombudet Richard Fredriksson.

3.

Fortsatt pengar från första sjukdagen

Regeringen förlänger en rad coronaåtgärder i sjukförsäkringen fram till den 30 juni. Bland annat det slopade karensavdraget. Det innebär att du fortfarande kan få ett schablonbelopp på cirka 800 kronor vid första sjukdomsdagen.