– Med lite tur kan rapporten användas som en hjälp att förändra våra rutiner – och inte bli en hyllvärmare.

Jenny Norbäck, Ivy Salaris och Frida Cederborg har som ett projekt under sin ombudsmannautbildning granskat hur Fastighets organiserar och aktiverar sina medlemmar. Undersökningen presenteras i förbundet samtidigt som just den frågan är under diskussion. Organisering och föreningsdemokrati kommer att tas upp på nästa års kongress.

Färre medlemmar

Bakgrunden är minskande medlemsantal och att hälften av förbundets 119 avdelningar inte har en självgående organisation där lokala förtroendevalda ordnar medlemsaktiviteter utan ombudsmännens hjälp.

– Det allra viktigaste är att visa ett större intresse för våra medlemmar. Vi behöver ringa nya medlemmar inom ett par veckor och fråga hur de har det på jobbet, säger Jenny Norbäck.

– Och vi måste uppdatera arbetssättet i facket. I dag kan ansvaret för organisering och för att hålla kontakten med klubbarna falla mellan stolarna, säger Ivy Salaris.

Tre kontakter år ett

De tre rapportförfattarna har samlat in informationen om hur det fungerar från organiseringsombudsmän i Fastighets, både centralt och i regionerna. De har också intervjuat nya medlemmar för att få deras bild av hur det är att komma med i Fastighets.

Ett par handfasta förslag finns med i rapporten:

En ny medlem ska kontaktas minst tre gånger det första året. Nyfikna frågor från facket kan tidigt fånga upp en engagerad, blivande förtroendevald.

Hjälp med orgnisering

Tydliga rutiner för hur fackliga på arbetsplatserna ska få hjälp att organisera sig behövs. En mentor utses som håller kontakten med den nya klubben. Och regionens organiseringsombudsman bör vara ytterst ansvarig.

Den 31 maj är de nyutbildade ombudsmännen tillbaka på sina jobb i tre olika regioner.

– Det första jag ska göra är att avlasta alla kollegor som har fått ta mina ärenden under våren, säger Frida Cederborg.