Under hela våren har olika granskningar av Samhall kommit och gått i medierna. Bland annat i SVT:s Uppdrag Granskning, som berättade att Samhall handplockar personer med lättare funktionsnedsättningar eller helt friska personer för att lösa kunduppdragen.

Dagens Arbete gjorde en stor granskning av Samhalls hantering av coronapandemin, liksom Fastighetsfolket också har gjort under året.

I ett utskottsinitiativ till arbetsmarknadsutskottet tar Liberalerna upp larm om dålig arbetsmiljö, samt att företagare säger att Samhall har en prissättning som vanliga företag inte kan matcha. Partiet kräver att regeringen tillsätter en extern granskning av Samhall.

Regeringen bör undersöka om Samhall ”uppfyller sitt uppdrag så som det uttrycks i Samhalls ägardirektiv att det inte ska bidra till osund konkurrens”, skriver Liberalerna i ett pressmeddelande.