– Drick mycket vatten, ta pauser och se till att du får flera ombyten så att du kan byta kläder när det behövs, är grundråden från Veronica Boström, regionalt skyddsombud i Fastighets region Tvärs.

Att jobba i hög värme är en fysisk belastning för kroppen. Det är särskilt tungt för hjärtat. Hettan kan också orsaka problem som hudrodnad, huvudvärk, retlighet och illamående.

Finns ingen gräns

Det finns dock ingen fast gräns för hur varmt det får vara på en arbetsplats. En innetemperatur på mellan 20 och 26 grader är normalt på sommaren, enligt Arbetsmiljöverket. Men det gäller om arbetet är lätt och stillasittande – en kroppsarbetare behöver svalare luft.

– Så när en värmebölja är på väg måste arbetsgivaren göra en riskbedömning, analysera risker och konsekvenser för de anställda. Någon kan få värmeslag om inget görs. Det handlar om att minimera riskerna för att arbetstagare utsätts för ohälsa eller skadar sig. Och skyddsombudet ska vara med, säger Veronica Boström.

Gå till skyddsombudet

Utomhus finns det heller ingen fast gräns för när det är för varmt att arbeta. Samma sak gäller där – arbetsgivarens ansvar, riskbedömning och nödvändiga förändringar av arbetet.

Om arbetsgivaren inte gör någon riskbedömning – och inte anpassar arbetet för att minska riskernas – ska du vända dig till skyddsombudet på din arbetsplats. Finns det inget? Då är alternativet Fastighets regionala skyddsombud.

Arbetsmiljöverkets regler kräver inte att arbetsplatser och ventilationsanläggningar ska byggas om för anpassas till extrema, men tillfälliga värmeböljor. Då får situationen lösas på annat sätt.

Kräv AC i bilen

Kör du förresten mellan olika arbetsplatser? Tänk då på att bilen inte ska bli för het, uppmanar Fastighets Veronica Boström.

– Bra arbetsgivare har företagsbilar med AC. Men även om du kör din egen bil i jobbet är det arbetsgivarens ansvar att den är säker. Så du måste våga säga ifrån om du inte har AC i sommarhettan, säger hon.

8 tips när det är för hett på jobbet

För alla:

1. Säg till chefen. Arbetsgivaren ansvarar som alltid för arbetsmiljön och ska utreda riskerna när det är hett.

2. Drick mycket.

3. Ha så svala kläder som möjligt.

4. Ta längre pauser.

För dig som jobbar utomhus:

1. Försök att förlägga arbetet där det är skugga.

2. Föreslå att arbetsdagen förskjuts. Börja i gryningen eller jobba längre in på kvällen.

För dig som jobbar inomhus:

1. Kolla om det går att stänga ute solen med gardiner, persienner eller markiser.

2. Vädra, och gör det på kvällen eller genom fönstren på byggnadens skuggsida

Källa: Arbetsmiljöverket