– I vår senaste annons krävde vi ingen särskild utbildning, vi betonar erfarenheter mer, berättar Linda Schager, som jobbar med HR och rekrytering på HSB Stockholm.

Hennes kollega Linda Ekberg, områdeschef för fastighetsservice, fyller i:

– Det sociala är viktigast. Fler och fler kommer från andra branscher. De har haft ett annat tekniskt-praktiskt jobb, kanske jobbat på restaurang eller i vården. Den gemensamma nämnaren är att de kan service och människor, och har ett praktiskt handlag.

De närmaste fem åren räknar fastighetsbolagen med att nyanställa närmare 5 000 fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärdar. Siffran kommer från en enkät bland företagen som är anslutna till Fastigo och Almega.

– Behovet att rekrytera är stort i hela branschen, och suget efter fastighetsskötare är som störst storstadsregionerna, säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, som har gjort enkäten.