De två städarna kommer från Georgien och städade på ett Skanskabygge i Årsta i Stockholm. En kontroll i september 2018 avslöjade att de inte hade rätt att arbeta i Sverige. De saknade id-handlingar, uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

Bakom kontrollen stod allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem. Tillsammans med stadens andra kommunala fastighetsbolag jobbar Stockholmshem mot ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggen som de har beställt.

Avgift till staten

Fallet polisanmäldes, gick till åtal och rättegång. Under sommaren kom domen i Södertörns tingsrätt.

Huvudentreprenören Skanska hade, enligt tingsrätten, inte vidtagit rimliga kontrollåtgärder. Rätten dömde bolaget att betala 93 000 kronor i avgift. Pengarna går till staten.

”En milstolpe”

– Den här domen är en milstolpe för hela branschen. Den visar var ansvaret ligger och att det är avgörande att huvudentreprenören har koll på sina underentreprenörer så att de som befinner sig på bygget har rätt att vara där, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem, i ett pressmeddelande.

Även underentreprenören dömdes att betala en avgift på 139 500 kronor. Företaget har haft för dålig koll.

Personen som hade anställt städarna, företagaren som är en av två i företagets styrelse, dömdes dessutom till dagsböter. Han ska betala 20 000 kronor för brott mot utlänningslagen.

Överklagar inte

Rätten kom fram till att han hade varit oaktsam, men att han inte brutit mot lagen med uppsåt.

Skanska har valt att inte överklaga domen.

– Det är uppenbart att vi har brustit och det visar ännu mer på behovet att stärka kontrollen, sa Olle Rundgren, presschef, till Svenska Dagbladet tidigare i somras.