– Vi tror att branschgemenskap är något att samlas kring. Då kan avdelningarna driva gemensamma frågor i olika företag. Stötta varandra och samarbeta, säger Yvonne Nygårds, Fastighets andra ordförande och ordförande i stadgekommittén.

Fortfarande luddigt

Hon är medvetet lite luddig när hon beskriver idéerna. Skissen från stadgekommittén är också lite ruff.

– Meningen är att vi ska prata om det här nu när vi har skickat ut underlaget. Det är ingen idé att vi i kommittén grottar ner oss i stadgarna om förslaget skulle få ett rungande nej ute i organisationen, säger Yvonne Nygårds.

Fastighetsfolket har tidigare skrivit om kritiken mot nuvarande organisation: ”Aktiva klubbar har inget att säga till om. Sovande avdelningar hittar inga representanter. Demokratin är hotad.”

Klubbarna nominerar

Stadgekommittén har diskuterat sig fram till hur en ny organisation skulle kunna se ut.

Några tankar i förslaget:

• Klubbar och arbetsplatsombud nominerar vilka som ska sitta i avdelningarna.

I förslaget till nya Fastighets är fokus på yrken och medlemmarna samlas i branschavdelningar.

Kvar att diskutera

• De nya avdelningarna bygger på branscher. Städbransch, fastighetsbransch och Samhall är tre självklara. Kommittén öppnar för flera, sanerare har diskuterats.

• Hur stort geografiskt område branschavdelningarna ska täcka ska diskuteras.

• Representantskap införs, och ersätter dagens avdelningsforum. Branschavdelningarna utser deltagarna, som i sin tur bland annat utser ombuden till förbundets högsta beslutande församlingar: kongressen och förbundsmöten som hålls mellan kongresserna.

Egen fil för avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen och diskussionerna inför de centrala löneförhandlingarna får en egen fil i förslaget till ny organisation:

• Branschavdelningarna håller lokala avtalskonferenser där klubbar och arbetsplatsombud kan diskutera just sina avtal. Där väljs också representanterna till det centrala avtalsrådet.

– På så sätt kan varje avtalsområde påverka sitt avtal. I dag har flera avtal varit utan representanter i avtalsrådet, säger Yvonne Nygårds.

Vad händer nu?

Under hösten diskuterar fackets avdelningar förslaget om ny organisation. Medlemmar och avdelningar kan skriva motioner med sina åsikter.

Kommittén formulerar de ändringar i stadgarna som krävs för att genomföra förslaget – eller ett alternativ som ser ut att ha bredare stöd i motionerna.

Ombuden på Fastighets kongress bestämmer om och hur organisationen ska ändras. Datum: 6-8 maj nästa år.

De sitter i stadgekommittén

  • Yvonne Nygårds, Fastighets andre ordförande.
  • Patrik Hellström, fastighetsskötare, avdelning Västerås. Sitter i förbundsstyrelsen.
  • Madlén Gunnarsson, ombudsman i Region Väst.
  • Erika Sundvall, ombudsman i Region Nord.
  • Madeleine Holst, bovärd, förtroendevald i avdelning Lund, aktiv i Region Syd.
  • Curt Öhrström, fastighetsskötare, förtroendevald i avdelning Södertörn i Region Ost.
  • Jimmy Winge, fastighetsskötare, ordförande i Fastighets koncernklubb på Riksbyggen.
  • Victoria Björkman, städare, regionalt skyddsombud i Region väst.