Unga, och särskilt unga kvinnor, har mer oro och ångest på grund av jobbet än sina äldre kolleger. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Nästan varannan yrkesverksam under 30 är drabbad. 

Vad beror det på? I rapportens lista över orsakerna till ohälsa finns flera som skapar stress och oro. Den absolut vanligaste orsaken är för hög arbetsbelastning. Där finns också problem som krävande kunder, otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren, bristande stöd och uppskattning, förläggningen av arbetstid. 

Det läggs alltså på för mycket jobb, utan att arbetsgivaren pekar ut hur uppgifterna ska prioriteras – och dessutom utan att visa uppskattning för det utförda jobbet. Någon som känner igen sig?

med facit i hand har inte arbetsmiljöansvaret tagits på tillräckligt stort allvar

Här har cheferna ett tungt ansvar. Säkert är de också pressade av krav på lönsamhet och effektivitet, men med facit i hand har inte arbetsmiljöansvaret tagits på tillräckligt stort allvar på arbetsmarknaden.

Att starten på arbetslivet för de flesta unga innebär en räcka av tillfälliga anställningar lär inte förenkla. Här tar arbetsgivarna en genväg som orsakar osäkerhet för de oetablerade. Du ska både oroa dig för din ekonomi och för om du presterat tillräckligt för att få förlängt.

Men är det bara de unga som mår dåligt? Sannerligen inte

Men är det bara de unga som mår dåligt? Sannerligen inte.

Nära var tredje person har haft problem med hälsan på grund av jobbet det senaste året. Bland Fastighets grupper är det sanerare som sticker ut med flest besvär. 35 procent har haft av hälsoproblem kopplade till arbetet.

Städare och fastighetsskötare märker ut sig med hög sjukfrånvaro jämfört med andra yrken. Orsakerna bakom är framför allt fysisk värk och smärta.

det är fysiskt tunga arbeten. Då blir det nödvändigt att kunna ta rast och få vila sig en stund

Det är viktiga jobb som Fastighets medlemmar gör. Och det är fysiskt tunga arbeten. Då blir det nödvändigt att kunna ta rast och få vila sig en stund. Det är också avgörande med ett noggrant skyddsarbete så att inte stressen framkallar fallolyckor eller andra incidenter, eller leder till dåliga arbetsställningar.

Att få stöd av chefen och en klapp på axeln är väl inte heller för mycket begärt?