– Vi har tagit fram en checklista som ska vara till hjälp i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Torbjörn Jonsson, central arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

 Vi är i detta sammanhang Fastighetsbranschens utvecklings- och arbetsmiljökommitté. Där ingår Fastighets, Almega Fastighetsarbetsgivarna och arbetsgivarna i Fastigo.

Torbjörn Jonsson Central arbetsmiljöombudsman på Fastighets
”Det handlar om hot från tredje man.”

En checklista brukar lanseras under den europiska arbetsmiljöveckan som infaller i slutet av oktober varje år.

Används vid arbetsmiljörond

Förra året handlade det om fall på jobbet och hur de ska undvikas. I år står hot och våld i fokus.

– Vi har undersökt, och anställda på fastighetsbolag råkar ut för en hel del hot. Det handlar om hot från tredje man, inte från arbetskamrater. Och vi har spårat det till utsatta bostadsområden, säger Torbjörn Jonsson.

Tanken med en checklista är att den ska användas vid till exempel en arbetsmiljörond. Risker ska identifieras och brister kunna åtgärdas.

Mord och knivattack

Arbetsgivare och skyddsombud ska tillsammans kunna checka av om larmutrustning underhålls, riskfullt ensamarbete undviks och utbildningen är tillräcklig. Och mycket mer som går ut på att rutinerna kring risken för hot och våld fungerar.

I år har Fastighetsfolket skrivit om ett antal farliga händelser. Till exempel om en fastighetsskötare som mördades av en bostadsrättsinnehavare, en annan fastighetsskötare som blev knivhuggen av en hyresgäst och en städare som blev överfallen och fasthållen av två maskerade och knivbeväpnade män.

En vecka för arbetsmiljön

I år hålls den europeiska arbetsmiljöveckan mellan den 25 och den 29 oktober. Kampanjer, konferenser och tävlingar genomförs i olika länder.

Ett centralt tema är belastningsskador med fokus på stillasittande jobb. Arbetsmiljöverket granskar hur 1 800 arbetsplatser förebygger risker med långvarigt stillasittande arbete.