Bara 5 av 14 fackförbund ger ekonomiskt stöd till Socialdemokraterna. På tio år har LO-förbundens stöd till Socialdemokraterna minskat från drygt tio till två miljoner kronor. Det skriver Arbetet som har gjort en kartläggning av det ekonomiska stödet.

Färre förbund ger pengar

LO och S har en facklig-politisk samverkan. Men under de senaste tio åren har flera förbund slutat ge direkta utbetalningar till partiet. Det senaste förbundet att sluta med bidrag till S var Elektrikerna. Kommunal slutade ge pengar 2020.

– Det kändes omodernt att ge pengar till ett politiskt parti. Det är en del av Kommunals förändringsresa, att bli en modern fackförening, säger Kommunals valledare Katarina Berggren till Arbetet.

Fastighets är ett av de förbunden som har fortsatt att ge direkt bidrag till Socialdemokraterna, visar Arbetets kartläggning. 2010 gav man 189 000 kronor. Det motsvarade cirka 5 kronor och 70 öre per medlem – antalet medlemmar var 32 720 det året.

6 kronor per medlem

2020 gav Fastighets något mindre i bidrag till S – 173 000 kronor. Det motsvarar ungefär 6 kronor och 10 öre per medlem. Det är i linje med LO:s rekommendation till förbunden att ge 6 kronor per medlem och år.

Mest pengar 2020 gav IF Metall med 1 450 000. Därefter GS som gav 278 000 och sedan Fastighets med sina 173 000 i bidrag till S. Livs, Elektrikerna och Målarna gav mindre pengar och har samtidigt färre medlemmar än Fastighets.

”Förhållandevis liten summa”

Fastighets skriver i ett mejl till Fastighetsfolket att förbundet betalar sex kronor per medlem till Socialdemokraterna, enligt tidigare kongressbeslut. Stödet är utformat efter antalet medlemmar, därför skiftar det från år till år.

”Det har inte förts så mycket diskussioner om själva stödet, det är en förhållandevis liten summa. Indirekt prövas det vart fjärde år i samband med kongressen”, skriver kommunikationsansvarige Benjamin Ivansson.

Inga avsteg planeras

Från ledningens håll välkomnas en diskussion om frågan men det planeras inte för något avsteg från kongressbeslutet, skriver Fastighets.

”Det är ingen hemlighet att Fastighets är kritiska till den politiska utvecklingen, där S har varit en del av problemet. LO-kollektivets medlemmar behöver mer trygghet, inte mindre. Den facklig-politiska samverkan syftar till att stärka medlemmarnas ställning inom politiken. Det finns många sätt att göra det på som inte innefattar ett ekonomiskt bidrag till ett visst parti.”

Fastighets nästa kongress är i maj 2022.