Det första steget är att våga fråga hur personen mår. Men om det verkar pågå en misshandel hos grannen ska självklart polisen kontaktas.

– En ung tjej blev så glad när jag ringde på. Hon berättade att hon hade ringt polisen för en vecka sedan när hon hörde att en granne blev misshandlad. Och nu tycker hon att det är skönt att vi informerar om det här, säger Marita Darefelt, chef på Eidars bostadssociala avdelning.

Kampanjen heter Våga bry dig. Idén är att hyresvärden ska visa att den bryr sig – och att tryggheten på då vis höjs i bostadsområdena. Syftet är att hindra våld i nära relationer. Enligt statistik från Brå har var fjärde kvinna utsatts för våld av sin partner eller en före detta.

Gäller också kollegorna

En tanke är också att personalen också ska använda kunskapen internt.

– Vi ska veta hur vi ska agera om vi misstänker att en kollega är utsatt, säger Anna Wänblom, chef för uthyrning och social hållbarhet på Eidar.

– Ja, jag har börjat ta upp frågan på utvecklingssamtal med de anställda på min avdelning, säger Marita Darefelt.

Kan vara känsligt

Ville Lundman är boendesamordnare och en av dem som upplyser hyresgästerna om hur de ska agera när de tror att en granne far illa. Han medger att det kan vara känsligare om det handlar om en arbetskamrat:

– De tassar jag nog på lite försiktigt. Men det är viktigt att göra något och den här kampanjen har gett mig råg i ryggen att ta upp saken.

Här krävs kunskap

Att arbetsgivare över lag ska påminnas om sitt ansvar att motverka våld och trakasserier föreslog regeringens utredare i förra veckan. Anna Middelman uppmanade samtidigt regering och riksdag att förtydliga arbetsmiljölagen med formuleringen att ”arbetsmiljön, så långt som möjligt, ska vara fri från våld och trakasserier”.

– Vi vill att det genomförs informationsinsatser för att höja kunskapen om våld i nära relationer och göra det tydligt vilka skyldigheter det innebär inom ramen för arbetslivet, sa hon på en pressträff. 

Gör så här

Tror du att din arbetskamrat eller granne är utsatt för våld eller trakasserier?

1. Ring på eller ta en fika och fråga hur hen mår.

2. Känns det svårt? Kontakta bostadsbolaget.

3. Eller anmäl till kommunens socialtjänst. Du får vara anonym.

Hör du att det går våldsamt till hos grannen?

1. Ring polisen.

2. Stör den som misshandlar. Du kan knacka i väggen eller ringa på dörren, och du behöver inte vänta kvar tills någon öppnar.

OBS! Utsätt aldrig dig själv för fara!

Källa: Eidars kampanj Våga bry dig!