Fastighets ordförande Magnus Pettersson drog igång förbundsmötet på hotell Scandic Continental i Stockholm med att blicka bakåt på vad han kallade att turbulent år, med pandemi och besvärligt politiskt läge.

”Rösta rätt”

2022 väntar ett valår där Fastighets kan göra sitt för att vända situationen, sa han.

– Vi kan tillsammans underlätta den politiska situationen kommande år genom att gå och rösta rätt i nästa års val, helt enkelt för att få en annan fördelning i Sveriges riksdag.

Förbundsmöte
Onsdagens förbundsmöte i Stockholm.

Pettersson anser att förbundet bedrivit sin verksamhet på ett mycket bra sätt under covidpandemin.

– Vi stängde våra kontor för besök, men från mitt håll har jag inte hört ett enda klagomål från medlemmar som känt att de inte har fått hjälp på grund av stängda kontor. Våra anställda ska ha en eloge.

Vill komma ut på arbetsplatserna

Framåt ska förbundet satsa mycket resurser på utåtriktad verksamhet, försäkrade Magnus Pettersson. Under rubriken ”Prioriterade mål för 2022” låg organisering (utskrivet med fem utropstecken) högst upp på listan. Följt av kongressen, valrörelsen och de kommande avtalsrörelsen.

– Nu försöker vi öppna upp all vår verksamhet. När man kommer ut på arbetsplatserna så märker man att den kontakten har saknats. Det är viktigt att alla vi förtroendevalda drar vårt strå till stacken och har arbetsnära möten, och försöker att träffa medlemmar och potentiella medlemmar.

Enkät: Vad är det största problemet på ditt jobb?

Goitom Hagos Skyddsombud och städare på Samhall.
Press och stress från arbetsledarna. Vi jobbar på massa olika arbetsplatser. I dag ska jag städa i tre olika butiker. De borde tänka mer på att vi på Samhall har olika skador och diagnoser.
Jonas Lindberg Städare och ordförande för avdelning Tranås.
Tidsbrist. Offentliga upphandlingar ställer till det. De stora bolagen vill pressa priserna och då hamnar pressen till slut på oss som jobbar. Det är därifrån tiden tas.
Anders Johnson Fastighetsskötare på Coor och ordförande avdelning Farsta.
Sammanhållningen. Vi fastighetsskötare jobbar inte mycket tillsammans. Visst har vi kontakt med varandra men vi samlas inte så ofta och pratar om de olika problemen som finns. Det blir mer att man pratar med chefen istället.
Jessie Gustafsson Städare på Samhall i Karlstad, försäkringsinformatör.
Kommunikationen mellan chefer. Vi kan ha två chefer som inte kommunicerar och som säger helt olika saker. Det upplevs som väldigt rörigt och förvirrande för personalen.
Ann-Charlotte Lindström Städare och skyddsombud, avdelning Oskarshamn
Att vi inte blir lyssnade på. Fel och brister som vi påpekar åtgärdas inte. Det sägs att man ska göra någonting men sedan säger de att de inte har tid.
Cecilia Thornell Fastighetsskötare på HSB och ordförande avdelning Norrköping.
Att det är för få kollegor som vill engagera sig. Det är svårt att få folk att förstå att facket är alla vi på jobbet. Utan engagemanget är det svårt att fånga upp vad det finns för problem, man måste försöka överhöra vad folk säger i lunchrummet.