– Jag vill själv inte gå i pension nästa år. Och jag har kollegor som också tycker att det är orättvist att den som vill och orkar ändå inte får jobba längre än till 65, när lagar och regler har ändrats för alla andra, säger hon.

Nu har Annica Falck skrivit en motion om pensionsåldern på Samhall till LO:s kongress. Tidigare i höstas fick hon pris för sin lyckosamma kamp för rättvisa försäkringsvillkor för dem som jobbar på Samhall och personer med lönebidragsanställning.

Omstart för kongressen

Nästan ett och ett halvt år har gått sedan LO startade kongressen. Susanna Gideonsson valdes till ny ordförande i juni 2020. Men då satte pandemin stopp för att mötas och de flesta andra frågor sköts upp.

I nästa vecka fortsätter kongressen på plats i Folkets hus i Stockholm. Dock utan det vanliga myllret av åhörare, åsiktsspridare och utställare. Gäster och publik hänvisas till sin dator för att medverka.

Tre motioner från Skövde

Men Annica Falck är på plats som ett av Fastighets ombud. Hon och avdelningen i Skövde har skrivit tre motioner för att påverka besluten på kongressen – och på så sätt få inflytande över LO:s arbete.

– Den ena skrev jag för att få i gång en diskussion … förslaget är att vi ska skippa de 14 förbunden och behålla ett enda LO-fack. Men den vill LO-styrelsen avslå, och jag blir inte förvånad över det.

Gemensamt fack på Samhall?

Annica Falck och Skövdeavdelningen föreslår i en annan motion att de åtta fackförbund som har avtal på Samhall ska bilda en gemensam Samhall-organisation. Där tycker LO-styrelsen att man redan har kommit en lagom bit på vägen när det gäller samarbete mellan förbunden.

Men deras tredje motion ser ut att få fullt stöd av kongressen. Förslaget är att LO ska agera för att riksdag och regering ändrar pensionsåldern för Samhallanställda.

I dag måste de gå senast när de fyller 65, trots att pensionsåldern höjs i flera steg på övriga arbetsmarknaden.

Annica Falck ger sig inte

Annica Falck vet att hon, som jobbar mycket fackligt, vill fortsätta längre. Men hon möter också en hel del arbetskamrater som känner att de orkar ett par år till och på så sätt höja sin pension, i första hand de som arbetar halvtid.

– Jag försökte få med den här frågan i avtalsrörelsen, men fick inget gehör, säger hon. Jag har också lobbat hos en riksdagsledamot från Lidköping. Och nu provar jag LO.

– Fan den som ger sig, säger Annica Falck som inte andas ut förrän kongressen har röstat enligt hennes och LO-styrelsens förslag.

Vad är LO-kongressen?

Landsorganisationen (LO) är den samlande organisationen för 14 arbetarfack. Kongressen är LO:s högsta beslutande organ och den ska hållas vart fjärde år. Förra årets avbrutna kongress återupptas den 29 november och pågår till den 1 december.

Sammanlagt 300 ombud från Fastighets och de övriga LO-förbunden plus LO:s eget representantskap och styrelse ska då besluta om allt från organisationens ekonomi och fackets uppdrag till internationella frågor. Däremellan blir det diskussioner och beslut inom områdena arbetsplatser, arbetsmarknad, välfärd och facklig-politisk samverkan.

Vilka frågor driver Fastighets?

Fastighets har skrivit fem centrala motioner som skickats till LO-kongressen i förbundets namn. De handlar, i extremt förkortad version, om:

1. Att LO ska påverka regeringen så att den ändrar sin finanspolitik, tryggar välfärden och sätter i gång att investera mer i infrastruktur.

2. Att LO ska verka för en ny skattereform som minskar klyftorna.

3. Att LO ska påverka politiken så att skolorna blir en fråga för kommuner och regioner utan att vara på en marknad.

4. Att LO underlättar för förbunden att organisera medlemmar genom bland annat att göra det lättare att byta förbund för den som byter jobb.

5. Att LO ser över hur organisationen är uppbyggd och kartlägger vilka områden respektive LO-förbund organiserar.

Till detta kommer en rad motioner från någon av förbundets avdelningar. Mjölby, Skövde och Örebro har engagerat sig i olika frågor för att påverka via LO-kongressen. Här kan du läsa motionerna och förslagen till beslut.